INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór studentów na wyjazdy na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje wydziałowe od 18.10.2021 do 05.11.2021 roku.

Na  https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus. znajduje się Zarządzenie nr 68/2021 Rektora UPH z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem zanim podejmą Państwo decyzję o ubieganiu się o stypendium Erasmus+.

W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:

Zgłoszenie studenta na wyjazd na studia w ramach PROGRAMU ERASMUS+ (2021/22) podpisane przez Przewodniczącego Komisji Wydziałowej i Koordynatora Wydziałowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.

Formularze dostępne są na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus.

Dalszych informacji udziela Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, nr. wew. 1961

Welcome Center

W ramach projektu  "Let`s get together! Spotkajmy się!" finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej powstało Biuro Obsługi Studentów Międzynarodowych Welcome Center UPH, którego głównym celem jest wsparcie studentów międzynarodowych oraz kandydatów decydujących się na studiowanie na naszym Uniwersytecie. Będzie nam niezmiernie miło Drodzy Studenci, jeżeli zechcecie stać się częścią tej inicjatywy!

Więcej informacji:

https://www.uph.edu.pl/studenci/welcome-center

DSC 1682

W dniu 29.09.2021 roku w Instytucie Zootechniki i Rybactwa odbyły się warsztaty dla uczniów III klasy Technikum Weterynarii z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim. Warsztaty pt. ”Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne wieprzowiny” poprowadzili: dr hab. Halina Sieczkowska, prof. uczelni, dr hab. Andrzej Zybert, prof. uczelni i dr inż. Krystian Tarczyński. Uczniowie bardzo aktywnie i z dużym zaangażowaniem brali udział w zajęciach, podczas których obserwowali zasięg i tempo zmian pH tkanki mięśnia Longissimus dorsi w zależności od temperatury oraz uczestniczyli w konsumenckiej ocenie wędlin.


Obraz4a
Absolwenci 3


Kontakt

Instytut Zootechniki i Rybactwa

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce
tel. 25 643 12 67

e-mail: izir@uph.edu.pl

 

Media społecznościowe:

logo facebook

Instytut Zootechniki i Rybactwa

logo facebook

logo instagram

Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach

logo facebook

logo instagram

Studenckie Koło Naukowe Sympatyków Zwierząt