INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Fundacja Science Watch Polska została Patronem Honorowym konferencji organizowanej przez Szkołę Doktorską Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, która odbędzie się w trybie hybrydowym 19-20 kwietnia 2023 r.
Więcej informacji po kliknięciu w link: https://up.lublin.pl/szkola-doktorska/konferencja