INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

 

zdjcie 3

W dniu 10 listopada 2021 roku gościliśmy w Instytucie Zootechniki i Rybactwa Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Panią mgr inż. Katarzynę Zybert – pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Siedlcach.

W ramach zajęć z przedmiotu „Doradztwo w chowie i użytkowaniu zwierząt” realizowanym na kierunku „Zoopsychologia z animaloterapią” Pani mgr poruszyła następujące zagadnienia: cele pracy doradcy rolniczego, wymagania formalne stawiane doradcom rolniczym (podstawa prawna: Ustawa  z  dnia  20  lutego  2015  r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020), obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz zadania doradztwa rolniczego. Nasz Gość wskazał także na możliwości pozyskania dofinasowania ze środków Unii Europejskiej.

W imieniu studentów składamy serdeczne podziękowania Pani mgr inż. Katarzynie Zybert za poświęcony czas oraz podzielenie się wieloletnim doświadczeniem.

Organizator spotkania

Dr inż. Ewa Salamończyk  

16 listopada 2021 r. w Rektoracie UPH podpisano umowę o współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Uniwersytet reprezentowali: prof. dr hab. Mirosław Minikna - JM Rektor UPH, prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga - Prorektor ds. studiów, prof. dr hab. Marek Gugała -  Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach oraz dyrektorzy Instytutów prof. Dorota Banaszewska - Dyrektor Instytutu Zootechniki i Rybactwa i prof. Jacek Sosnowski - Dyrektor Instytutu  Rolnictwa i Ogrodnictwa.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach reprezentował Dyrektor mgr inż. Leszek Rozbicki. Wydarzenie swoją obecnością zaszczycił Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik.

Podmiotem realizującym umowę jest Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

20211108 085527

 

W ramach podpisanej umowy o współpracy między Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach a Zespołem Szkół nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Łosicach dnia 8 listopada 2021 roku Instytut Zootechniki i Rybactwa gościł uczniów klas 3 i 4 o profilu technik rolnik wraz z opiekunem Panem dr inż. Piotrem Stachowiczem. Gości w murach Uczelni serdecznie powitała Pani dr hab. inż. Katarzyna Andraszek, prof. uczelni, Zastępca Dyrektora Instytutu Zootechniki
i Rybactwa, a następnie młodzież uczestniczyła w trzech warsztatach:

  • Pszczoła miodna – sprytny budowniczy i produkcyjne cudo” – Pani dr inż. Dorota Kołodziejczyk, 
  • Co kryje się w plemniku?” – Pani dr hab. inż. Anna Wysokińska, prof. uczelni,
  • Pierwsza lekcja jazdy konnej” – Pani dr inż. Agata Danielewicz.

Uczniowie bardzo aktywnie i z dużym zaangażowaniem brali udział w zajęciach, podczas których zapoznali się z budową gniazda pszczelego oraz konstrukcją i eksploatacją uli. Młodzież dokonała również oceny organoleptycznej produktów pszczelich, a także własnoręcznie wykonała świece woskowe. Na kolejnych warsztatach Uczniowie poznali metody wykorzystywane w diagnostyce nasienia ssaków oraz przygotowywania preparatów
i oceny morfologicznej plemników. Pobyt w Instytucie Zootechniki i Rybactwa zwieńczyły zajęcia w Ośrodku Jeździeckim Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
w trakcie których zaprezentowano zasady przygotowania koni do zajęć i ich poprawnego siodłania oraz przeprowadzono indywidualną jazdę konną.

 

Serdecznie dziękujemy za przybycie, miłą atmosferę i zapraszamy ponownie!

 


Obraz4a
Absolwenci 3


Kontakt

Instytut Zootechniki i Rybactwa

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce
tel. 25 643 12 67

e-mail: izir@uph.edu.pl

 

Media społecznościowe:

logo facebook

Instytut Zootechniki i Rybactwa

logo facebook

logo instagram

Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach

logo facebook

logo instagram

Studenckie Koło Naukowe Sympatyków Zwierząt