!!
  • image
  • image
  • image
  • image

belka studies

Modern specializations 

Animal Science/ ZOOTECHNICS

First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

Specializations: • Agro-consulting • Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master)

Specializations: • Agro-consulting• Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products • Therapeutic and hobbyitiscs use of animal 

BIOENGINEERING OF FOOD PRODUCTION

 First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

 Specializations: • Bioengineering of food production of plant origin • Bioengineering of food production of animal origin

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master) 

• Bioengineering of food production 

Meat Processing and Production Manager

(3,5 years, obtained degree: engineer)

 

belka education

Excellent professional staff

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

 

Ogłoszenia

belka news

 

SMA 4444

Postanowieniem z dnia 28 listopada  2019 roku Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Pani dr hab. inż. Barbarze Biesiadzie-Drzazdze  tytuł  Profesora nauk rolniczych. Uroczyste wręczenie aktu nominacji odbyło się 4 marca  2020 roku.

Kongres

 

 

015

W dniu 2 marca 2020 roku w Instytucie Zootechniki i Rybactwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach  została uroczyście otwarta jedyna w regionie Pracownia Rehabilitacji i Sensoryki Zwierząt. W uroczystości wzięli udział Prorektor ds. nauki dr hab. Mirosław Minkina, prof. uczelni i Prorektor ds. dydaktyki dr hab. Anna Charuta, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska oraz Dyrektor Instytutu Zootechniki i Rybactwa prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga.

imggcsi99E5BF3988F13A8616F39A163F98E28D410020D2mpid18maxwidth1920maxheight930

 

Studenci Koła Naukowego Sympatyków Zwierząt działającego przy Instytucie Zootechniki i Rybactwa - Agata Dziukowska, Julia Nowak, Weronika Makarchuk, Klaudia Roman wraz z opiekunami dr inż. Agatą Danielewicz oraz dr inż. Elżbietą Horoszewicz organizują spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych, średnich oraz przedszkoli z terenu Siedlec oraz Białej Podlaskiej. Ostatnie zajęcia z cyklu „Poznajmy się” odbyły się w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach.