!!
  • image
  • image
  • image
  • image

belka studies

Modern specializations 

Animal Science/ ZOOTECHNICS

First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

Specializations: • Agro-consulting • Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master)

Specializations: • Agro-consulting• Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products • Therapeutic and hobbyitiscs use of animal 

BIOENGINEERING OF FOOD PRODUCTION

 First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

 Specializations: • Bioengineering of food production of plant origin • Bioengineering of food production of animal origin

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master) 

• Bioengineering of food production 

Meat Processing and Production Manager

(3,5 years, obtained degree: engineer)

 

belka education

Excellent professional staff

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

 

Ogłoszenia

belka news

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór uzupełniający na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA) oraz szkolenia (STT) w ramach programu Erasmus+  w roku akademickim 2020/ 2021. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje instytutowe do dnia 23.10.2020 rO stypendium mogą się ubiegać pracownicy, którzy nie brali udziału w rekrutacji wiosennej 2020.

 

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór uzupełniający studentów na wyjazdy na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+  w roku akademickim 2020/2021. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje instytutowe do dnia 23.10.2020 r.

O stypendium mogą się ubiegać studenci, którzy nie brali udziału w rekrutacji wiosennej 2020.

Wybory do Senatu UPH w Siedlcach w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

Głosowanie w wyborach do Senatu UPH w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbędzie się w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu USOS w dniu 24 czerwca 2020 r. (środa) w godzinach:

I tura  11.00 - 11.30,

II tura 12.00 - 12.30. (jeżeli będą potrzebne kolejne tury głosowania, odbywać się one będą w pełnych kolejnych godzinach)

Instrukcja dla głosujących w USOS znajduje się pod linkiem: 

https://www.uph.edu.pl/images/UPH_2020/pliki_pdf/wybory/instrukcja_glosowania.pdf

Wszystkie informacje dotyczące procesu wyborczego oraz druki potrzebne do zgłoszenia kandydatów znajdują się na stronie głównej Uniwersytetu w zakładce "Wybory 2020" lub pod linkiem:

https://www.uph.edu.pl/uczelnia/wybory-2020 

Zgłaszanie kandydatów do Senatu UPH na kadencję 2020-2024, zgodnie z Komunikatem Nr 3/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 9 czerwca 2020 roku, odbywać się będzie (na zatwierdzonych drukach) do dnia 22 czerwca 2020 r. do godz. 15:00. 

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy złożyć w Dziale Organizacji i Zarządzania, ul. Konarskiego 2, pok. 8 i 9.

 

Uczelniana Komisja Wyborcza