!!
  • image
  • image
  • image
  • image

belka studies

Modern specializations 

Animal Science/ ZOOTECHNICS

First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

Specializations: • Agro-consulting • Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master)

Specializations: • Agro-consulting• Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products • Therapeutic and hobbyitiscs use of animal 

BIOENGINEERING OF FOOD PRODUCTION

 First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

 Specializations: • Bioengineering of food production of plant origin • Bioengineering of food production of animal origin

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master) 

• Bioengineering of food production 

Meat Processing and Production Manager

(3,5 years, obtained degree: engineer)

 

belka education

Excellent professional staff

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

 

Ogłoszenia

belka news

 DSC 0027

W dniu 28 stycznia 2014 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach poświęcone Jubileuszowi 70-lecia urodzin Pani prof. zw. dr hab. Barbary Klocek połączone z seminarium naukowym nt. ”Osiągnięcia w zakresie żywienia zwierząt gospodarskich na przełomie XX i XXI wieku”. W uroczystym posiedzeniu Rady Instytutu udział wzięli: J.M. Rektor UPH prof. nadzw. Tamara Zacharuk, Dziekan Wydziału Przyrodniczego prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska, dyrektorzy pozostałych Instytutów, oraz goście.

Na wstępie została przedstawiona sylwetka Pani Profesor, jej droga zawodowa oraz kolejne etapy zdobywania stopni i tytułów naukowych. Współpracę z Naszą Uczelnią Pani profesor rozpoczyna w 1990 roku już jako samodzielny pracownik naukowy w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa. Od samego początku jest włączona do pełnienia szeregu funkcji organizacyjnych w Instytucie i na Uczelni jako prorektor ds. Nauki (1993-1999) czy dyrektor Instytutu Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt (1991-1993 i 1999-2010), Kierownik Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej.

Profesor Barbara Klocek ma bogaty dorobek publikacyjny. Głównym nurtem badań naukowych Pani Profesor były zagadnienia związane z możliwościami poprawy wartości pokarmowej krajowych surowców paszowych; opracowaniem i wdrożeniem do produkcji receptur preparatów mleko-zastępczych dla cieląt i kompleksową oceną możliwości pozyskiwania całych roślin strączkowych jako źródła paszy dla poszczególnych gatunków zwierząt; opracowanie programu wykorzystania w żywieniu pszenżyta w ramach programu FAO; wskazanie granicznych udziałów nasion strączkowych w mieszankach stosowanych w żywieniu zwierząt.

W sumie opublikowany dorobek naukowy Pani Profesor Klocek obejmuje około 250 prac, w tym 91 – to oryginalne prace naukowe, 69 – komunikaty i doniesienia, 33 – prace popularno-naukowe, 9 – instrukcje wdrożeniowe, oraz 5 podręczników i skryptów dydaktycznych.

Ponadto Pani Profesor wypromowała; 4 doktorów, 101 magistrów, i 3 inżynierów. W gronie jej wychowanków znajdują się trzy osoby ze stopniem doktora habilitowanego i jedna osoba z tytułem naukowym profesora. Pani Profesor byłą Promotorem na naszej Uczelni w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa panu profesorowi Zygmuntowi Litwińczukowi.

Pani Profesor Barbara Klocek jest w krajowym środowisku naukowym związanym z żywieniem zwierząt i paszoznawstwem - osobą znaną i cenioną. Świadczy o tym m.in. liczba recenzji powierzanych Jej do wykonania przez gremia naukowe krajowych ośrodków akademickich. Profesor B. Klocek wykonała łącznie 55 ocen związanych z awansami naukowymi krajowej kadry naukowo-dydaktycznej, w tym: 20 – to recenzje prac doktorskich, 13 – oceny dorobku w postępowaniach na tytuł naukowy profesora, 4 – oceny dorobku związane z zatrudnieniem na stanowisku profesora nadzwyczajnego i 5 – to oceny dorobku związane z zatrudnieniem na stanowisku profesora zwyczajnego. Ponadto Pani Profesor wykonała liczne recenzje podręczników, skryptów, czy artkułów naukowych.

Profesor Barbara Klocek za działalność zawodową wyróżniona została m.in.; Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem – Zasłużony dla Przemysłu Paszowego, Medalem- Zasłużony dla Lubelszczyzny, Medalem – Zasłużony dla Rolnictwa, Medalem – Zasłużony dla AP Siedlce.

Dostojna Jubilatko, Wielce Szanowna Pani Profesor,

Pragniemy w dniu dzisiejszym, w tej formule uroczystego posiedzenia Rady Naukowej naszego Instytutu, przekazać Pani serdeczne gratulacje oraz wyrazy najwyższego szacunku z okazji tego pięknego jubileuszu 70-lecia urodzin.

Prosimy jednocześnie przyjąć podziękowania za wieloletnią współpracę oraz za wiedzę i doświadczenie przekazywane wielu pokoleniom naszych studentów i młodych pracowników nauki.

Życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, dobrego zdrowia i długich lat życia

Plurimos Annos Pani Profesor!

Prof. dr hab. Piotr Guliński

Prof. zw. dr hab. Stanisław Socha  

Fotogaleria