!!
  • image
  • image
  • image
  • image

belka studies

Modern specializations 

Animal Science/ ZOOTECHNICS

First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

Specializations: • Agro-consulting • Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master)

Specializations: • Agro-consulting• Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products • Therapeutic and hobbyitiscs use of animal 

BIOENGINEERING OF FOOD PRODUCTION

 First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

 Specializations: • Bioengineering of food production of plant origin • Bioengineering of food production of animal origin

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master) 

• Bioengineering of food production 

Meat Processing and Production Manager

(3,5 years, obtained degree: engineer)

 

belka education

Excellent professional staff

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

 

Ogłoszenia

belka news

gala studenckiego nobla 2017 57

 

5 czerwca 2017 roku odbyła się Gala Finałowa konkursu Studencki Nobel 2017. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dwoje studentów z Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach:

Pani Urszula Ostaszewska (kierunek Bioinżynieria produkcji żywności) oraz Pan Daniel Radzikowski (kierunek Zootechnika) zostali finalistami IX edycji konkursu Studencki Nobel w kategorii Nauki Przyrodnicze i Energetyka organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów.

…”NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH” …

 

Organizowany co roku przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, ma na celu wyłonienie najbardziej wszechstronnych i utalentowanych członków społeczności akademickiej, a także promowanie aktywnej działalności studenckiej. Brane pod uwagę są nie tylko wyniki w nauce, ale również działalność naukowa, społeczna, sportowa oraz artystyczna studentów.

Zgłaszając się do konkursu, student wybiera jedną z sześciu dostępnych specjalności:

nauki ścisłe i techniczne,

nauki humanistyczne i sztuka,

nauki ekonomiczne,

nauki społeczne,

nauki o zdrowiu (medycyna i sport),

nauki przyrodniczo-rolnicze.

To w jednej z tych kategorii są oceniane jego osiągnięcia. Następnie, na podstawie kryteriów konkursowych, z każdej kategorii zostają wyłonione trzy najlepsze osoby, które biorą udział w etapie końcowym. Tegoroczna edycja konkursu oceniana była przez specjalistów w poszczególnych kategoriach Studenckiego Nobla. (Regulamin na www.studenckinobel.pl)

 

Urszula Ostaszewska i Daniel Radzikowski startowali w kategorii Nauki Przyrodnicze i Energetyka.

 

Nasi finaliści maja wiele ciekawych osiągnięć do których należy zaliczyć m.in.:

 

Nasi finaliści są stypendystami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2016-2017. Także stypendyści JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

 

Biorą czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych na których głoszą swoje osiągnięcia naukowe.

 

Angażują się w projekty naukowo-dydaktyczne związane z ich zainteresowaniami na Uczelni

 

Prowadzą działalność organizacyjną w Studenckich Kołach Naukowych oraz Fundacjach i Organizacjach pożytku publicznego działających na rzecz ochrony i poprawy dobrostanu zwierząt, czy zdrowego odżywiania.

 

Potrafią się dzielić wiedzą i nabytymi umiejętnościami z innymi studentami i nauczycielami akademickimi, także są dobrymi ambasadorami naszej Uczelni w mediach.

 

Urszula Ostaszewska, urodziła się w październiku 1994 w Sokołowie Podlaskim, mieszka w Kosowie Lackim, woj. mazowieckie. Rodzice są właścicielami gospodarstwa rolnego. Obecnie jest na studiach magisterskich kierunek Bioinżynieria Produkcji Żywności, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W ramach wymiany studenckiej Erasmus studiowała Inżynierię Rolniczą na Politechnice w Cartagenie w Hiszpanii.

Pani Urszula Ostaszewska jest ambasadorką zdrowego żywienia, a szczególnie spożywania produktów mlecznych w roku 2017 sprawuje rolę Księżniczki Mleka w krajowym programie Fundacji Promocji Zdrowego Żywienia PROCIBUS pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Daniel Radzikowski studiuje na kierunku Zootechnika na studiach magisterskich. mocno zaangażowany w działalność w Studenckim Kole Naukowym Hodowców Zwierząt oraz w Studenckim Kole Naukowym Inżynierii Rolniczej. Przedstawiciel studentów w Radzie Wydziału Przyrodniczego w kadencji 2012-2016.

Bierze udział w 3 projektach naukowo-badawczych. W wyniku czego już zaprezentował i opublikował 15 referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych i 3 referaty wygłoszone na seminariach.

Jest studentem, który wdraża wszystkie osiągnięcia i innowacyjne rozwiązania w rodzinnym nowoczesnym gospodarstwie, w ten sposób umiejętnie łączy zdobytą wiedzę z praktyką produkcyjną. Dlatego został zauważony przez SM Spomlek w Radzyniu Podlaskim, której został dwukrotnym stypendystą.

 

Serdeczne Gratulacje z życzeniami dalszych sukcesów

 

gala studenckiego nobla 2017 41