!!
  • image
  • image
  • image
  • image

belka studies

Modern specializations 

Animal Science/ ZOOTECHNICS

First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

Specializations: • Agro-consulting • Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master)

Specializations: • Agro-consulting• Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products • Therapeutic and hobbyitiscs use of animal 

BIOENGINEERING OF FOOD PRODUCTION

 First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

 Specializations: • Bioengineering of food production of plant origin • Bioengineering of food production of animal origin

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master) 

• Bioengineering of food production 

Meat Processing and Production Manager

(3,5 years, obtained degree: engineer)

 

belka education

Excellent professional staff

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

 

Ogłoszenia

belka news

 

REKRUTACJA TRWA !!!

 

Rekrutacja p4a

 

JEŚLI CHCESZ BYĆ W NASZEJ DRUŻYNIE TO ZAJRZYJ :)

 

 

Drodzy Maturzyści

Kiilka słów do Was, dlaczego warto studiować kierunek ZOOTECHNIKA

 

kształcimy już od 40 lat w Uniwersytecie Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach - w tym czasie mury Uczelni opuściło już ponad 2500 Zootechników, ze stopniem inżyniera, magistra inżyniera, doktora inżyniera, którzy robią kariery zawodowe... 

WIĘCEJ...

WIĘCEJ...

- posiadamy specjalności dostosowane do potrzeb rynku, są to m.in.: hipologia, profilaktyka zootechniczno-weterynaryjna w utrzymaniu zwierząt, terapeutyczne i hobbystyczne użytkowanie zwierząt ... 

WIĘCEJ...

WIĘCEJ...

- mamy dobrze dobraną i wykwalifilowaną kadrę nauczycieli akademickich, często zauważanych w środwisku zootechnicznym... 

WIĘCEJ...

- posiadamy wspaniałych studentów kierunku ZOOTECHNIKA, Waszych potencjalnych kolegów ... 

WIĘCEJ...

WIĘCEJ...

- studenci są mocno zaangażowani w Koła Naukowe, które dają im dużo satysfakcji i możliwości... 

WIĘCEJ...

- nasi studenci są bardzo zdolni czego dowodem są liczne laury ... 

WIĘCEJ...

WIĘCEJ...

- nasze studentki są najładniejsze....

WIĘCEJ...

WIĘCEJ...

- ZOOTECHNIKA kierunek gdzie upływa miło czas ...

WIĘCEJ...

WIĘCEJ...

 

Warto uzyskać dyplom ZOOTECHNIKA, który w regionie o bardzo wysokim potencjale rolno-spożywczym daje olbrzymie możliwoaści kariery zawodowej, a jednocześnie być dobrze przygotowanym do zawodu, spędzić miło czas w trakcie studiowania.  

 

ZAPRASZAM

 

Dyrektor Instytutu Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt

oraz współpracownicy