!!
  • image
  • image
  • image
  • image

belka studies

Modern specializations 

Animal Science/ ZOOTECHNICS

First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

Specializations: • Agro-consulting • Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master)

Specializations: • Agro-consulting• Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products • Therapeutic and hobbyitiscs use of animal 

BIOENGINEERING OF FOOD PRODUCTION

 First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

 Specializations: • Bioengineering of food production of plant origin • Bioengineering of food production of animal origin

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master) 

• Bioengineering of food production 

Meat Processing and Production Manager

(3,5 years, obtained degree: engineer)

 

belka education

Excellent professional staff

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

 

Ogłoszenia

belka news

 kopia

 

W dniu 27 października 2017 roku w Instytucie Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt odbyło się spotkanie z uczniami z Zespołu Szkół  im. M. Skłodowskiej-Curie z Mińska Maz.  Opiekunami ze strony szkoły były Panie: mgr Elżbieta Fabczak i mgr Maria Ostaszewska

Spotkanie było sprecyzowane tematycznie i dotyczyło "Żywienia zwierząt gospodarskich", w którym uczestniczyli uczniowie III i IV klas Technikum Weterynaryjnego.   

Zajęcia chociaż trudne przeprowadzone zostały w sposób fachowy i przystępny dla uczniów przez Prof. nzw. B. Olkowskiego z Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej. Przyjęto na wstępie formę wykładu specjalistycznego nt. Specyfiki i zasad Żywienia zwierząt gospodarskich z uwzględnieniem poszczególnych grup technologicznych. Następnie uczniowie uczestniczyli w tzw. warsztatach praktycznej nauki układania receptur i możliwości stosowania surowców w żywieniu zwierząt wysokoprodukcyjnych. W trzeciej części był czas na zapoznanie się praktycznym rozpoznawaniem surowców i dodatkó paszowych stosowanych w żywieniu oraz funcjonowaniem laboratorium Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej. Na uwagę zasługuje fakt udziału w warsztatch studentów kierunku zootechnika II roku, którzy mocno wspierali i dopingowali uczniów. Wszystko odbyło się z myślą o końcowym zaliczeniu.

Po kilku godzinach młodzież wyszła wzbogacona w wiedzę fachową i jak sami stwierdzili informacje uzyskane są przydatne w praktyce. Uzyskana wiedza pomogła uczniom w sprawnym posługiwaniu się w zakresie układania receptur żywienia zwierząt, co można było z boku zaobserwować. 

 

Wszystkim uczniom życzymy sukcesów 

B. Olkowski, R. Niedziółka

 

Fotogaleria: