!!
  • image
  • image
  • image
  • image

belka studies

Modern specializations 

Animal Science/ ZOOTECHNICS

First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

Specializations: • Agro-consulting • Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master)

Specializations: • Agro-consulting• Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products • Therapeutic and hobbyitiscs use of animal 

BIOENGINEERING OF FOOD PRODUCTION

 First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

 Specializations: • Bioengineering of food production of plant origin • Bioengineering of food production of animal origin

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master) 

• Bioengineering of food production 

Meat Processing and Production Manager

(3,5 years, obtained degree: engineer)

 

belka education

Excellent professional staff

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

 

Ogłoszenia

belka news

 10

 

W dniach 13-17 listopada 2017 roku odbyły się warsztaty dla uczniów klasy drugiej Technikum Weterynaryjnego ze szkoły im. Marii Skłodowskiej-Curie z Mińska Mazowieckiego. Warto wspomnieć, że klasy Weterynaryjne objęte są w ramach patronatu "akademickich klas" prowadzonych przez Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt naszej Uczelni. Na początku pierwszego dnia młodzież została przywitana przez Panią Prodziekan ds studiów - prof. nzw. B. Biesiadę-Drzazga. Tygodniowy cykl zajęć odbył się w Instytucie Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt Wydziału Przyrodniczego UPH w Siedlcach. Zajęcia odbywały się w ramach praktyk zawodowych realizowanych z zakresu "inseminacji i rozrodu zwierząt", dlatego głównym koordynatorem zajęć była Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt naszego Instytutu wraz z Instytucjami współpracującymi.

Program zajęć na każdy dzień był tak opracowany, aby uczniowie mogli zapoznać się z problematyką rozrodu zwierząt gospodarskich i zdobywać umiejętności praktyczne z zakresu inseminacji zwierząt.

Szczegółowy program obejmował wykłady i ćwiczenia z zakresu:

1. Znaczenia i organizacji inseminacji zwierząt (bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz): prof. dr hab. St. Kondracki, prof. nzw. R. Niedziółka, M. Pustoła (dyr. ZSz. Mińsk Maz.)

2. Makroskopowej i mikroskopowej oceny nasienia samców - ocena przydatności ejakulatu do inseminacji (ćwiczenia laboratoryjne) - prof. nzw. A. Wysokińska, 

3. Organizacja pracy Stacji inseminacyjnej (pobieranie, konserwacja i konfekcjonowanie nasienia, dokumentacja inseminacyjna - prof. dr hab. St. Kondracki, mgr inż. A. Adamiak, mgr inż. G. Adamiak, E. Fabczak (lek. wet. Mińsk Maz.)

4. Specyfika funkcjonowania laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego, prtoblematyka zagrożeń epizootycznych - prof. dr hab. St. Kondracki, dr inż. A. Paprocka, M. Ostaszewska (ZSz. Mińsk. Maz.)

5. Praktyczne uniasienianie krów mlecznych, postępowanie z nasieniem samców, zabiegi inseminacji - ćwiczenia terenowe -  mgr inż. A. Siwek Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt, prof. nzw. R. Niedziółka, E. Fabczak (lek. wet. Mińsk Maz.) 

6. Specjalistyczne badanie nasienia samców, ocena frekwencji zmian morfologicznych plemników - laboratorium - prof. nzw. A. Wysokińska, dr inż. M. Iwanina, M.  Wójcicka-Bartnicka (kierownik praktyk zawodowych Mińsk Maz.)

 

Ostatnią częścią było sprawdzenie wiedzy i umiejętnośći nabytych podczas całego cyklu warsztatów. Egzamin końcowy przeprowadziła komisja w składzie: prof. dr hab. St. Kondracki - UPH (przewodniczący), mgr M. Wójcicka-Bartnicka (kierownik praktyk zawodowych - ZSz Minsk Maz.) prof. nzw. A. Wysokińska - UPH, prof. nzw. R. Niedziółka - dyr. IBiHZ UPH.

Był on podstawą do wydania CERTYFIKATU ukończenia warsztatów kształcenia praktycznego z zakresu inseminacji i rozrodu zwierząt. 

 

Myślę, że młodzież po takim cyklu kształcenia wzbogaciła swoją wiedzę i zdobyła umiejętności praktyczne z zakresu rozrodu i inseminacji zwierząt. Jak sami mówili - było ciężko, ale warto było ...  :)

Szczególne podziękowania dla kierownika i współpracowników Katedry Rozrodu i Higieny Zwierząt,  zaprzyjaźnionych pracowników z Woj. Inspektoratu Weterynarii, Maz. Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt o/Ciechanów, Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt oraz Pani dyrektor i opiekunów z Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie z Mińska Maz. 

 

Pozdrawiam

R. Niedziółka - dyr. Instytutu Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt

Fotogaleria: