!!
  • image
  • image
  • image
  • image

belka studies

Modern specializations 

Animal Science/ ZOOTECHNICS

First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

Specializations: • Agro-consulting • Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master)

Specializations: • Agro-consulting• Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products • Therapeutic and hobbyitiscs use of animal 

BIOENGINEERING OF FOOD PRODUCTION

 First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

 Specializations: • Bioengineering of food production of plant origin • Bioengineering of food production of animal origin

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master) 

• Bioengineering of food production 

Meat Processing and Production Manager

(3,5 years, obtained degree: engineer)

 

belka education

Excellent professional staff

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

 

Ogłoszenia

belka news

  na str

 

W dniu 6 marca 2018 roku odbył się, jak co roku Dzień Otwarty na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W tym dniu mieliśmy możliwość gościć uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną na nowy rok akademicki 2018-2019. Dzień Otwarty przeprowadzony został pod patronatem Pani Dziekan prof. dr hab. Janiny Skrzyczyńskiej, którą w tym dniu reprezentowała Pani prodziekan ds rozwoju Prof. dr hab. Anna Zaniewicz- Bajkowska.  Swój duży udział w organizacji i koordynacji  podczas całego dnia miał ZESPÓŁ ds Promocji Wydziału pod przewodnictwem Pani Prodziekan. 

Mogliśmy w tym dniu gościć młodzież z kilkunastu szkół. W sumie odwiedziło Gmach Wydziału Przyrodniczego ponad 500 uczniów. Byli to uczniowie z: ZS im. M. Skłodowskiej-Curie z Mińska Maz. ( Pani dyr. M. Pustoła wraz z naiczycielami - różne klasy, w tym klasy weterynaryjne z którymi Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt UPH ma umowę współpracy), ZS nr 1 im. K. Wielkiego z Mińska Maz., ZS nr 4  im. K. Wielkiego z Siedlec, ZS im. Naruszewicz z Janowa Podlaskiego (P. Mariola Rusinek), ZS Centrum Kształcenia Rolniczego z Leśnej Podlaskiej, ZS nr 4 z Bielska Podlaskiego, ZS Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów W-wy z Węgrowa (P. Małgorzata Góral).

Z niektóych szkół, jak co roku przyjechało po kilka klas co nas bardzo cieszy i stawia coraz to nowe wyzwania dla uczniów.

 

Uczniowie w zależności od profilu klasy oraz zainteresowań mogli uczestniczyć w szeregu wykładach, audytowriach, seminariach, warsztatach praktycznych. Z obserwacji najbardziej cieszyły się warsztaty praktyczne, co jest dobrym trendem w zakresie prowadzenia edukcji na kierunkach szczególnie inżynierskich. 

Program Szczegółowy 

Pracownicy z Instytu Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt w tym dniu przygotowali kilka zajęć warsztatowych dla młodzieży. Były to między innymi: Jajko - co o nim wiemy (koordator: prof. B. Biesiada-Drzazga, prof. D. Banaszewska),  Zwierzęta w animaloterapii (dr inż. E. Horoszewicz, inż. A. Sitak), Tajemnicze plemniki (prof. A. Wysokińska, dr M. Iwanina), Jak wyhodować chromosomy (prof. K. Andraszek, prof. E. Wójcik), Domowe sposoby produkcji sera (prof. K. Młynek, mgr W. Zawadzka).

 

W ofercie dydaktycznej oprócz standardowych kierunków (biologia, rolnictwo, zootechnika) prowadzonych od lat na Wydziale Przyrodniczym, pojawiły się NOWE kierunku, tj: inżynieria ekologiczna, zoopsychologia z animaloterapią i menadżer produkcji i dystrybucji żywnośći.

 Ta wzbogacona oferta edukacyjna została pozytywnie przyjęta przez środowisko zewnętrzne - podmioty gospodarcze, ale przede wszystkim przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

 

Podziękowanie dla prowadzących warsztaty, koordynatorów i pozostałych osób biorących udział w przygotowaniu, studentom kierunku bioinzynieria produkcji żywności i zootechnika (szczególnie KNHZ i II rok zootechniki) 

 

Pozdrawiamy Serdecznie

   Roman Niedziółka

- zoopsychologia z animaloterapią

- menadżer produkcji i dystrybucji żywności

 

Fotogaleria: