!!
  • image
  • image
  • image
  • image

belka studies

Modern specializations 

Animal Science/ ZOOTECHNICS

First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

Specializations: • Agro-consulting • Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master)

Specializations: • Agro-consulting• Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products • Therapeutic and hobbyitiscs use of animal 

BIOENGINEERING OF FOOD PRODUCTION

 First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

 Specializations: • Bioengineering of food production of plant origin • Bioengineering of food production of animal origin

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master) 

• Bioengineering of food production 

Meat Processing and Production Manager

(3,5 years, obtained degree: engineer)

 

belka education

Excellent professional staff

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

 

Ogłoszenia

belka news

szkoła zs4 

 

W dniu 23 listopada 2018 roku zostały zorganizowane Instytucie Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, Wydział Przyrodniczy UPH w Siedlcach warsztaty dla uczniów  ZS nr 4 im. K. Wielkiego w Siedlcach. W tym dniu przybyła do nas młodzież z klas maturalnych o specjalności technologia żywienia i żywności i technik rolnik.  

Zajęcia (wykłady i warsztaty) zostały przeprowadzone nt. „Parametry jakości mleka i mięsa” dla uczniów IV klasy Technikum Technologii Żywności i nt. „Innowacje w produkcji zwierzęcej” dla uczniów IV klasy Technik Rolnik przez wykładowców Instytutu Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w ramach zawartej Umowy obustronnej. 

Pierwszy temat został zrealizowany w Katedrze Hodowli Bydła, Owiec i Owceny Mleka pod kierunkiem prof. nzw. K. Młynka i z udziałem Pani W. Zawadzkiej oraz w Zakładzie Hodowli Trzody Chlewnej i Oceny Mięsa pod kierunkiem dr inż. K. tarczyńskiego i prof. nzw. A. Zyberta. Omówiono w formie wykładu "Jakość mleka-mastitis"  po czym w laboratorium uczniowie uczestniczyli w oznaczaniu parametrów jakościowych w mleku i serach - prof. nzw. K. Młynek. Z kolei prof. A. Zybert omówił czynniki wpływające na jakość mięsa, a następnie uczniowie oznaczali parametry mięsa na przykąłdzie wieprzowiny.

 

Drugi zakres tematyczny prezentowali: prof. nzw. B. Olkowski nt."Innowacje dla sektora produkcji zwierzęcej" w zakresie nowoczesnych rowiązań w żywieniu zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem osiągnięć nauki zapewniających najwyższe standardy pod względem jakości, bezpieczeństwa pasz i surowców przeznaczonych dla zwierząt monogastrycznych i przeżuwaczy. 

Natomiast prof. dr hab. P. Guliński wygłosił bardzo interesujący wykład nt. "Nowoczesnych systemów utrzymania bydła mlecznego i ich znaczenie dla dobrostanu", w którym poruszono aktualną problematykę w stadach towarowych bydła mlecznego. Oba wykłady zostały odebrane w kontekście praktycznych informacji, ponieważ wielu uczniów prowadzi rodzinne towarowe gospodarstwa bydła mlecznego, trzody chlewnej i drobiu. 

Na koniec została zaprezentowana (prof. nzw. R. Niedziółka, dr hab. A. Milczarek) możliwość  produkcji bezpośredniej i  promocji na rynku swoich produktów na rynku  oraz możliwość studiowania na Wydziale Przyrodniczym, w tym perspektywa kariery zawodowej po ukończeniu kierunku: Zootechnika, Zoopsychologia z animaloterapią oraz Menadżer produkcji i  dystrybucji żywności. 

Koordynatorem warsztatów była Pani dr hab. A. Milczarek z Instytutu Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt za co jej serdecznie Dziękujemy. 

Roman Niedziółka, dyr. IBiHZ