!!
  • image
  • image
  • image
  • image

belka studies

Modern specializations 

Animal Science/ ZOOTECHNICS

First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

Specializations: • Agro-consulting • Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master)

Specializations: • Agro-consulting• Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products • Therapeutic and hobbyitiscs use of animal 

BIOENGINEERING OF FOOD PRODUCTION

 First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

 Specializations: • Bioengineering of food production of plant origin • Bioengineering of food production of animal origin

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master) 

• Bioengineering of food production 

Meat Processing and Production Manager

(3,5 years, obtained degree: engineer)

 

belka education

Excellent professional staff

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

 

Ogłoszenia

belka news

Profesor Piotr GULIŃSKI laureatem Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

wyglad nagrody mniszw2018 

 

Najlepsi przedstawiciele świata akademickiego – naukowcy, dydaktycy i organizatorzy – nagrodzeni zostali jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień polskiej nauki, Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Łącznie nagrodzonych zostało 69 przedstawicieli świata akademickiego.

3 grudnia 2018 r. w Starej Pomarańczarni w Pałacu Łazienkowskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia zawodowe w obszarze szkolnictwa wyższego w Polsce w 2017 roku. Miło jest nam poinformować, że z rąk Wicepremiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina Nagrodę indywidualną Ministra odebrał Pan prof. dr hab. Piotr GULIŃSKI z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

 

W tym miejscu warto zaprezentować bogatą sylwetkę Profesora Piotra Piotra Gulińskiego:

Prof. dr hab. Piotr Guliński jest wieloletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Profesor Guliński przeszedł wszystkie stopnie kariery akademickiej od tytułu zawodowego magistra inżyniera do tytułu naukowego profesora na macierzystym Wydziale Przyrodniczym. Głównym nurtem Jego badań i zainteresowań naukowych jest problematyka związana z chowem hodowlą i użytkowaniem bydła.

Profesor jest autorem lub współautorem ponad 220 prac opublikowanych, z czego 110 to prace zamieszczone w czasopismach naukowych. W okresie dotychczasowego zatrudnienia wypromował 3 doktorów oraz 180 magistrów i inżynierów ze specjalnością chów i hodowla bydła. Wspomnieć trzeba, że w okresie zatrudnienia pełnił wielu ważnych funkcji organizacyjnych w macierzystej Uczelni. Był m.in. dziekanem Wydziału Przyrodniczego (w kadencjach 2005-2008 i 2008-2012) i prodziekanem Wydziału Rolniczego (w kadencjach 1999-2002 i 2002-2005). Od 2001 roku pełni funkcję kierownika Katedry Hodowli Bydła, Owiec i Oceny Mleka na Wydziale Przyrodniczym UPH w Siedlcach.

Profesor Piotr Guliński jest osobą znaną w krajowym środowisku związanym z chowem i hodowlą bydła. Pełnił i nadal pełni szereg funkcji związanych z działalnością tego środowiska. Jest m.in. przewodniczącym Sekcji Chowu i Hodowli Bydła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Warszawie (od 2009 r.) oraz członkiem Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (od 2015 r.). Profesor jest autorem wydanego w 2017 roku przez Wydawnictwo Naukowe PWN w Warszawie podręcznika akademickiego pt.: „Bydło domowe hodowla i użytkowanie”, który stanowił podstawę przyznania Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Panu Profesorowi składamy serdeczne gratulacje.

Rada Naukowa i wszyscy współpracownicy Instytutu Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, UPH w Siedlcach

 

 

 Gulinski Kopia