!!
  • image
  • image
  • image
  • image

belka studies

Modern specializations 

Animal Science/ ZOOTECHNICS

First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

Specializations: • Agro-consulting • Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master)

Specializations: • Agro-consulting• Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products • Therapeutic and hobbyitiscs use of animal 

BIOENGINEERING OF FOOD PRODUCTION

 First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

 Specializations: • Bioengineering of food production of plant origin • Bioengineering of food production of animal origin

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master) 

• Bioengineering of food production 

Meat Processing and Production Manager

(3,5 years, obtained degree: engineer)

 

belka education

Excellent professional staff

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

 

Ogłoszenia

belka news

 kopia

 

W dniu 27 października 2017 roku w Instytucie Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt odbyło się spotkanie z uczniami z Zespołu Szkół  im. M. Skłodowskiej-Curie z Mińska Maz.  Opiekunami ze strony szkoły były Panie: mgr Elżbieta Fabczak i mgr Maria Ostaszewska

Spotkanie było sprecyzowane tematycznie i dotyczyło "Żywienia zwierząt gospodarskich", w którym uczestniczyli uczniowie III i IV klas Technikum Weterynaryjnego.   

 

Szanowni dyplomanci

Trwa I etap konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu chowu/hodowli bydła, drobiu i trzody chlewnej!!!

Do 15 listopada studenci mogą zgłaszać streszczenia prac dyplomowych.

Do wygrania płatny staż w De Heus oraz tablet.

Szanowni Studenci

Nastąpiła zmiana zarządzenia w sprawie organizacji praktyk studenckich wprowadzona Zarządzeniem Rektora Nr 84/2017 z dnia 22 września 2017 r.

 

REKRUTACJA TRWA !!!

 

Rekrutacja p4a

 

JEŚLI CHCESZ BYĆ W NASZEJ DRUŻYNIE TO ZAJRZYJ :)