!!
  • image
  • image
  • image
  • image

belka studies

Modern specializations 

Animal Science/ ZOOTECHNICS

First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

Specializations: • Agro-consulting • Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master)

Specializations: • Agro-consulting• Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products • Therapeutic and hobbyitiscs use of animal 

BIOENGINEERING OF FOOD PRODUCTION

 First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

 Specializations: • Bioengineering of food production of plant origin • Bioengineering of food production of animal origin

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master) 

• Bioengineering of food production 

Meat Processing and Production Manager

(3,5 years, obtained degree: engineer)

 

belka education

Excellent professional staff

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

 

Ogłoszenia

belka news

  

Ważna informacja - "SPOTKANIE PO LATACH"

 

 40 lat siedleckiej zootechniki

Szanowni Państwo

 

Dziekan Wydziału Przyrodniczego i Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji poświęconej Jubileuszowi 40-lecia kierunku zootechnika, połączonej ze zjazdem absolwentów kierunku zootechnika. Konferencja planowana jest w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach w dniu 11 maja 2017 roku.

 

Studenckie Koło Naukowe Hodowców Zwierząt zorganizowało zbiórkę darów dla bezdomnych psów i kotów od 16 stycznia do 3 lutego 2017 roku.

Cała akcja (prowadzona pod patronatem honorowym JM Rektor UPH) zakończyła się dużym sukcesem, ze względu na duże zaangażowanie się studentów, osób i firm "życzliwych" zwierzętom, co zaowocowało zbiórką darów i przekazaniem ich dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami O/Węgrów. 

Zostały przyznane stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2016-2017. 

Powołany zespół opracował wytyczne sposobu oceny wniosków (których wpłynęło, aż ponad 1200 z grupy studentów i 670 z grupy doktorantów) i ustalił listy rankingowe. Na podstawie powyższych list Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wytypował 709 stypendiów dla studentów i 76 dla doktorantów. Istotnym jest fakt, iż Minister zatwierdził 3 stypendia dla zootechników, w tym dla Pana Daniela Radzikowskiego i jedno stypendium dla bioinżyniera produkcji żywności - dla Pani Urszuli Ostaszewskiej.

 

Spośród 10 nagrodzonych, aż sześcioro studentów jest z Wydziału Przyrodniczego, w tym:

 

1. Urszula Ostaszewska – studentka kierunku bioinżynieria produkcji żywności, IV rok, studia pierwszego stopnia,

 

2. Daniel Radzikowski – student kierunku zootechnika, IV rok, studia pierwszego stopnia,

 

Gratulujemy i niech to będzie motywacja do dalszej intensywnej pracy i zachęta dla innych bo warto...

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/stypendia-ministra-dla-studentow-i-doktorantow-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-2016-2017.html 

Z NAUKĄ i PRAKTYKĄ w PRZYSZŁOŚĆ 

Pozyskiwanie  funduszy unijnych, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Z NAUKĄ i PRAKTYKĄ w PRZYSZŁOŚĆ foto tytul

 

W dniu 12 grudnia 2016 roku na Wydziale Przyrodniczym UPH w Siedlcach odbyła się konferencja nt. "Z nauką i praktyką w przyszłość - pozyskiwanie środków unijnych, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020". Konferencja została zoorganizowana przez Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt z dużym zaangażowaniem Studenckiego Koła Naukowego Hodowców Zwierząt. Patronat honorowy konferencji objęła JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Pani prof. nzw. Tamara Zacharuk i Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.