!!
  • image
  • image
  • image
  • image

belka studies

Modern specializations 

Animal Science/ ZOOTECHNICS

First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

Specializations: • Agro-consulting • Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master)

Specializations: • Agro-consulting• Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products • Therapeutic and hobbyitiscs use of animal 

BIOENGINEERING OF FOOD PRODUCTION

 First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

 Specializations: • Bioengineering of food production of plant origin • Bioengineering of food production of animal origin

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master) 

• Bioengineering of food production 

Meat Processing and Production Manager

(3,5 years, obtained degree: engineer)

 

belka education

Excellent professional staff

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

 

Ogłoszenia

belka news

Zostały przyznane stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2016-2017. 

Powołany zespół opracował wytyczne sposobu oceny wniosków (których wpłynęło, aż ponad 1200 z grupy studentów i 670 z grupy doktorantów) i ustalił listy rankingowe. Na podstawie powyższych list Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wytypował 709 stypendiów dla studentów i 76 dla doktorantów. Istotnym jest fakt, iż Minister zatwierdził 3 stypendia dla zootechników, w tym dla Pana Daniela Radzikowskiego i jedno stypendium dla bioinżyniera produkcji żywności - dla Pani Urszuli Ostaszewskiej.

 

Spośród 10 nagrodzonych, aż sześcioro studentów jest z Wydziału Przyrodniczego, w tym:

 

1. Urszula Ostaszewska – studentka kierunku bioinżynieria produkcji żywności, IV rok, studia pierwszego stopnia,

 

2. Daniel Radzikowski – student kierunku zootechnika, IV rok, studia pierwszego stopnia,

 

Gratulujemy i niech to będzie motywacja do dalszej intensywnej pracy i zachęta dla innych bo warto...

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/stypendia-ministra-dla-studentow-i-doktorantow-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-2016-2017.html 

Z NAUKĄ i PRAKTYKĄ w PRZYSZŁOŚĆ 

Pozyskiwanie  funduszy unijnych, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Z NAUKĄ i PRAKTYKĄ w PRZYSZŁOŚĆ foto tytul

 

W dniu 12 grudnia 2016 roku na Wydziale Przyrodniczym UPH w Siedlcach odbyła się konferencja nt. "Z nauką i praktyką w przyszłość - pozyskiwanie środków unijnych, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020". Konferencja została zoorganizowana przez Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt z dużym zaangażowaniem Studenckiego Koła Naukowego Hodowców Zwierząt. Patronat honorowy konferencji objęła JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Pani prof. nzw. Tamara Zacharuk i Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 Drzwi otwarte

 

W dniu 25 listopada 2016 roku odbyły się DRZWI OTWARTE w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. 

Wydział Przyrodniczy, a w tym i Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt do tego dnia przygotowali się w sposób ekspozycyjny  tematycznie nawiązując do profilu kształcenia studentów na naszym Wydziale. 

foto grupa

W  dniu 24.10.2016 roku w ramach przedmiotu „Chów i hodowla bydła” studenci studiów stacjonarnych I stopnia kierunku zootechnika wzięli udział w ćwiczeniach terenowych. Zajęcia odbyły się w gospodarstwie rolnym, należącym do Państwa Marty i Jacka Mieczkowskich, położnym w miejscowości Patrykozy Kolonia.