!!
  • image
  • image
  • image
  • image

belka studies

Modern specializations 

Animal Science/ ZOOTECHNICS

First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

Specializations: • Agro-consulting • Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master)

Specializations: • Agro-consulting• Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products • Therapeutic and hobbyitiscs use of animal 

BIOENGINEERING OF FOOD PRODUCTION

 First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

 Specializations: • Bioengineering of food production of plant origin • Bioengineering of food production of animal origin

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master) 

• Bioengineering of food production 

Meat Processing and Production Manager

(3,5 years, obtained degree: engineer)

 

belka education

Excellent professional staff

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

 

Ogłoszenia

belka news

Na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w dniu 25 lutego zostały wręczone stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednym ze studentów, którzy otrzymali stypendium na rok ak. 2014-2015 jest Pan Kamil Porowski - student III roku kierunek zootechnika.

Więcej czytaj na stronie głównej UPH

wizytowka stypendium

W tym roku siedmiu stypendystów otrzymało stypendia od Spółdzielczej Mleczarni Spomlek. Wręczenie pamiątkowych dyplomów odbyło się podczas posiedzenia Rady Nadzorczej 28.11. 2014 roku. Stypendium przyznane jest na rok akademicki 2014-2015 i wypłacane jest zgodnie z regulaminem przez 9 miesięcy. (Regulamin)

 9pzb

Pan Kamil Porowski otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznane na rok akademicki 2014 - 2015 za wybitne osiągnięcia. Pan Kamil jest studentem III roku kierunku zootechnik, studia stacjonarne I stopnia. Należy podkreślić, iż stypendium przyznawane jest za wyniki w nauce, ale także brana jest pod uwagę działalność naukowa i organizacyjna. Pan Kamil aktywnie uczestniczy ww. obszarach, pełniąc funkcję v-ce prezesa Studewnckiego Koła Nukowego Hodowców Zwierząt.

Gratulujemy Panie Kamilu    

 

 DSC 0827

W dniu 21 listopada 2014 roku w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odbył się Dzień otwarty dla młodzieży ze szkół średnich. W większości spośród odwiedzających była młodzież z klas maturalnych, poszukująca ciekawych ofert na studia. Zaineresowanie jak co roku było duże, a i oferta Uniwersytetu jest także bogata. Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt uczestniczył w promocji 3 kierunków; bioinżynieria produkcji żywności, menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa oraz zootechnika.