!!
  • image
  • image
  • image
  • image

belka studies

Modern specializations 

Animal Science/ ZOOTECHNICS

First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

Specializations: • Agro-consulting • Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master)

Specializations: • Agro-consulting• Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products • Therapeutic and hobbyitiscs use of animal 

BIOENGINEERING OF FOOD PRODUCTION

 First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

 Specializations: • Bioengineering of food production of plant origin • Bioengineering of food production of animal origin

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master) 

• Bioengineering of food production 

Meat Processing and Production Manager

(3,5 years, obtained degree: engineer)

 

belka education

Excellent professional staff

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

 

Ogłoszenia

belka news

 

W ramach 45 lecia Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach zapraszamy wszystkich chętnych na Wydział Przyrodniczy. Impreza odbędzie sie 18 maja 2014 roku (niedziela) od godziny 15.00-18.00 w Siedlcach przy ul. B. Prusa 14. Tegorczna forma Otwartego Uniwersytetu jest na Wydziale pod hasłem "Zdrowy styl życia".  Pracownicy, studenci oraz prducenci współpracujący z Instytutem Bioinżynierii i Hodowli Zwierzą przygotowali różnorodny program w formie otwartych paneli naukowo-edukacyjnych.

 

okladka kondracki Ukazała się nowa książka, opublikowana przez pracowników naszej Uczelni. Książka nosi tytuł „Dobrostan trzody chlewnej” i została wydana nakładem Powszechnego Wydawnictwa Rolniczego i Leśnego w Warszawie. Jej autorami są prof. dr hab. Stanisław Kondracki i dr inż. Krzysztof Górski z Katedry Rozrodu i Higieny Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz prof. dr hab. Anna Rekiel z Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W książce autorzy opisują różne aspekty problematyki dobrostanu trzody chlewnej, począwszy od rozważań etycznych, poprzez badania naukowe i zalecenia technologiczne, aż do uregulowań prawnych. Książka traktuje również o dobrostanie trzody chlewnej jako zbioru wymagań związanych z wdrażaniem tzw. zasad wzajemnej zgodności, których spełnienie jest obecnie prawnie wymagane i wpływa na wysokość płatności bezpośrednich uzyskiwanych przez hodowców i producentów trzody chlewnej.Książka jest bogato ilustrowana i napisana przystępnym językiem. Stanowi godną polecenia lekturę dla wszystkich zainteresowanych dobrostanem i poprawą zdrowotności trzody chlewnej. 

 

IMG 1582

W dniu 13. 04. 2014 roku studenci kierunku zootechnika (II rok studia inżynierskie i II rok studia magisterskie) w ramach zajęć terenowych z przedmiotu Kynologia uczestniczyli w 51 Krajowej Wystawie Psów Rasowych w Lublinie.

 IMG 1817

W dniu 28. 04.2014 r. odbył się piknik edukacyjny "Marionalia" w I LO w Sokołowie Podlaskim z udziałem pracowników i studentów Wydziału Przyrodniczego, UPH w Siedlcach.