DSC 0004

 

Szanowni Państwo,

Drodzy absolwenci ZOOTECHNIKI,

 Uczestnicy uroczystości Jubileuszowej 40 lat kierunku i dyscypliny ZOOTECHNIKA

 

W bieżącym roku obchodzimy piękny Jubileusz 40 lat działalności kierunku ZOOTECHNIKA w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach

Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt z tej okazji w dniu 11 maja 2017 roku zorganizował Konferencję nt „„XL lat działalności kierunku i dyscypliny ZOOTECHNIKA na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (1977 – 2017)” połączoną ze Zjazdem absolwentów kierunku ZOOTECHNIKA.

Konferencja była współorganizowana przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne.

Patronat honorowy Konferencji objęli JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. nzw. dr hab. Tamara Zacharuk, Pani prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska Dziekan Wydziału Przyrodniczego UPH w Siedlcach, Pan Adam Struzik Marszałek Woj. Mazowieckiego, Pan Wojciech Kudelski Prezydent Miasta Siedlce, Pan dr Dariusz Stopa Starosta Powiatu Siedleckiego i Pan dr Henryk Brodowski Wójt Gminy Siedlce. 

 

Patronat medialny nad Konferencją sprawuje; Katolickie Radio Podlasie, Portal Podlasie24, Radio ESKA i TV Wschód.

Gościem honorowym był Doktor honoris causa Prof. zw. dr hab. Zygmunt Litwińczuk Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Ponadto zaproszenie przyjęli Pani dr Bożenę Piechowicz Rektora COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, Pani prof. dr hab. Joanna Barłowska Dziekan Zaprzyjaźnionego Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Ponadto gościliśmy Władze Rektorskie Naszej Uczelni w osobach Pana prof. nzw. dr hab. Mirosława Minkinę Prorektora ds nauki, Panią prof. nzw. dr hab. Annę Charutę Prorektora ds studiów, Pana dr Ireneusz Chrząścika Kanclerza i Pana Andrzeja Krasuskiego wice kanclerza,

 

Z wielką satysfakcją odnotowujemy fakt z przyjęcia uczestnictwa Dziekanów zaprzyjaźnionych Wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. Panią prof. nzw. dr hab. Wiesławę Barszczewską Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych, Pana prof. nzw. dr hab. Marka Ciska (reprezentowała Pani dr Anna  Rak) Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Pana Prof. dr hab. Stanisława Jaczyńskiego Dziekana Wydziału Humanistycznego,

oraz

Dziekani, prodziekani oraz Dyrektorzy Instytutów Wydziału Przyrodniczego.

Emerytowani i pracujący Dyrektorzy IBiHZ w osobach: Pan prof. dr hab. Wiesława Szeligę, Pani prof. dr hab. Barbara Klocek, Pan prof. dr hab. Janusz Górski, prof. dr hab. Krystyna Piotrowska, prof. dr hab. Aleksandr Walkiewicza, prof. dr hab. Henryk Lis, prof. dr hab. Leon Saba, Pani prof. dr hab. Elżbieta Smalec, Pan prof. nzw. dr hab. Bogusław Olkowski, oraz pozostali pracownicy Instytutu Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, którzy mieli i mają nadal wkład w proces dydaktyczny kierunku ZOOTECHNIKA, także emerytów którzy cały czas nas wspierają swoim ogromnym doświadczeniem naukowym i organizacyjnym w naszym działaniu.

 

Zaszczycili nas Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych: Pani K. Milewska–Stasinowska dyrektor ZS im. Marii Curie-Skłodowskiej w Mińsku Maz., Pani Anna Pietrzak dyrektor ZS nr 3 w Łukowie, Pani Eleonora Miszkiel dyrektor ZS nr 2 Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podl., Pani wicedyrektor Małgorzatę Szymaniuk-Kruk ZS nr 4 w Siedlcach z którymi stale współpracuje Instytut.

Przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z Naszym Instytutem, w tym:

Lek. wet. Beata Anna Tomanek - Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i lek. wet. Izabela Floryszczyk - Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach, Wiceprezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka – wraz z Zarządem, Prezesi Zarządu, Rad Nadzorczych i Dyrektorzy Cargill Poland, LNB Polska, De heus, ELMO S.A., „STW” Sp z o.o. z Sokołowa Podl., ZM „Mościbrody”, Okręgowa Mleczarnia w Siedlcach, Spółdzielnia Mleczarska „Spomlek” w Radzyniu Podl., Spółdzielnia Mleczarska w Kosowie Lackim, Agro-Sokołów F1 Sp. z o.o., Techna Pologne, Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu, Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt, Drobiarstwo Działy Specjalne (Lidia i Henryk Malec), Odchów i hodowla drobiu Sp. z o.o. (Marek Pająk), Grupa producentów Drobiu (Renata Świnarska), Hodowla indyków w Międzyrzecu Podl. (Krystyna i Jakub Łascy).

 

Konferencja odbyła się na Wydziale Przyrodniczym i obejmowała:

- uroczyste powitania JM Rektor i Dziekana WP, gości,

- przedstawiona została historia „XL Działalności kierunku i dyscypliny Zootechnika na Wydziale Przyrodniczym w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach” przez prof. dr hab. Piotra Gulińskiego,

Profesor zwrócił uwagę, że w ciągu 40 lat kierunek obecnie posiada pełne uprawnienia akademickie. W tym okresie mury uczelni opuściło ponad 2500 magistrów inżynierów zootechniki, w tym czasie wypromowanych zostało kilkudziesięciu doktorów inżynierów zootechniki, a dalszych 30 ma wszczęte procedury. Z czego jesteśmy dumni to fakt nadawania tytułu doktora habilitowanego, który uzyskało już kilkanaście osób i które zasiliły nasz Instytut. Także kadrę do kształcenia na kierunku Zootechnika mamy na wysokim poziomie – ¾ kadry to samodzielni pracownicy naukowi z tytułem profesora i doktora habilitowanego. W tym czasie zrealizowano 39 tematów badawczych i blisko 20 projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Instytut zorganizował wiele konferencji, propagując osiągnięcia zootechniki.

Organizacyjnie warto wspomnieć o funkcjach kierowniczych pełnionych w Naszej Uczelni przez pracowników Instytutu: Prorektorzy ds nauki (prof. dr hab. Janusz Maciejowski, prof. dr hab. Barbara Klocek), Prorektor ds Rozwoju (Prof. dr hab. Marian Wójciak, prof. dr hab. Stanisław Kondracki), Pierwszy Dziekan Wydziału Rolniczego - zootechnik (doc. Janusz Skolasiński), Dziekan (prof. dr hab. Piotr Guliński) i wiele jeszcze innych faktów które w tej monografii można znaleźć.

- Wygłoszony został również bardzo ciekawy wykład „Rola zwierząt w życiu człowieka” przez prof. dr hab. Stanisława Kondrackiego, który wzbudził zainteresowanie oraz został nagrodzony brawami.

- Odsłonięcie tablicy pamiątkowej miało miejsce w gmachu przy ul. Prusa 14 – dokonali tego Prorektor ds nauki prof. nzw. Mirosław Minkina reprezentujący JM Rektor prof. nzw. dr hab. Tamarę Zacharuk i seniorzy Naszego Instytutu; prof. dr hab. Barbara Klocek, Prof. dr hab. Wiesław Szeliga, Prof. dr hab. Henryk Lis, prof. dr hab. Janusz Górski

- wręczenie Pamiątkowej monografii – pięknie zrobionej dla uczestników Konferencji

- wręczenie medali okolicznościowych 40 lat Siedleckiej Zootechniki i autentycznych niklowanych podków oprawionych w granicie - dla pracowników Uczelni, Wydziału i Instytutu oraz sponsorów,

Następnie absolwenci i goście zabrali głos:

m.in. Wice prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Sylwester Mierzejewski podzielił się iż tytuł i wiedzę jaką uzyskał pozwoliła mu obecnie zajmować takie stanowisko, Dyrektor Generalny Cargill Poland Wojtek Kalicki zwrócił uwagę na dynamiczny rozwój w rolnictwie i aby za tym podążać, Bardzo spodobała mu się taka forma kontaktu z absolwentami, Panie Lekarz weterynarii Mazowiecka (Beata Tomanek) i Powiatowa (Izabela Floryszczyk) mówiły o powiązaniu nauk zootechnicznych z weterynarią oraz o uczestniczeniu w tym Siedleckich Zootechników w Weterynarii Siedleckiej. Były wystąpienia absolwentów zootechników prowadzących prywatne praktyki weterynaryjne. Ciekawym było doświadczenie absolwentów z Londynu, którzy prowadzą badania molekularne na zwierzętach doświadczalnych współpracując z Uniwersytetem w Oxfordzie. No, jakże nowatorskie, ale bardzo miłe było przemówienie siostry Karoliny tchnęła w nas takiego ducha radości życia i optymizmu na przyszłość oraz inspiracji w swoich badaniach (brawo).  

  

- „Spotkanie po latach” – spotkanie towarzyskie dla uczestników konferencji, ale przede wszystkim dla absolwentów zootechniki. Można było się pokusić o stwierdzenie, że miarą jakości kształcenia jest absolwent, który świadczy zdobytą wiedzą i pozyskanymi w czasie studiów umiejętnościami. Jestem przekonany obserwując Naszych absolwentów – Prezydentów Federacji, Prezesów, dyrektorów, członków Zarządu oraz czasami producentów żywności wykorzystujących zaawansowane technologie, że są oni dobrze przygotowani do zawodu ZOOTECHNIKA, który jest cały czas poszukiwanym na rynku pracy.

Było nam niezmiernie miło gościć Państwa w murach Uczelni, którą ukończyliście. Na pewno ten pozytywny obraz jaki się namalował 11 maja 2017 roku i odnowione kontakty spowodował że SIEDLECKA ZOOTECHNIKA jest zauważana w środowisku co podkreślił prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i pogratulował tak dynamicznego rozwoju kierunku i dalszych sukcesów.

 

My do tych słów jako pracownicy Instytutu Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt się dołączamy,  jesteśmy dumni  z tego co już osiągnęliśmy i co możemy zrealizować w przyszłości.

Wszystkim absolwentom oraz uczestnikom Zjazdu życzymy sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Komitet Organizacyjny

Konferencji XL lat Siedleckiej Zootechniki

 

FOTOGALERIA:

(fot. R. Niedziółka)

 

 

 (fot. A. Zybert)

 

 

(fot. H. Matok)