INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Pracownicy naszego instytutu Dr hab. Anna Milczarek, prof. uczelni oraz Dr inż. Krystian Tarczyński przeprowadzili wykłady dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie Oddział w Siedlcach na konferencji:

" Zagrożenia w produkcji zwierzęcej . Trudna droga do sukcesu hodowców trzody chlewnej"

 

podziekowania Milczarek

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Ośrodek w Siedlcach.
Podziękowania dr hab. Annie Milczarek, prof. uczelni - za przeprowadzenie wykładu w dniu 15.09.2020r  w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego podczas konferencji "Zagrożenia w produkcji zwierzęcej. Trudna droga do sukcesuhodowców trzody chlewnej".

 

Podziekowania Tarczynski

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Ośrodek w Siedlcach.
Podziękowania dr inż.Krystianowi Tarczyńskiemu - za przeprowadzenie wykładu w dniu 15.09.2020 r w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego podczas konferencji "Zagrożenia w produkcji zwierzęcej. Trudna droga do sukcesu hodowców trzody chlewnej".

 

Gratulujemy