INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Studentki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Członkinie studenckiego koła Naukowego Sympatyków Zwierząt Panie: Katarzyna Cuper, Karolina Górska, Julia Laskus, Zuzanna Kurowska oraz Anita Nestoruk wzięły udział w interdyscyplinarnej XXX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko” pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach prof. dr. hab. Stanisława Głuszka. Centrum Nauki i Kultury UJK.  

Celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań naukowych i integracja studenckiego środowiska naukowego.

  • Pani Katarzyna Cuper przedstawiła pracę „Wpływ wieku konia na skuteczność treningu kliperowego”.
  • Pani Karolina Górska oraz Julia Laskus zaprezentowały pracę „analiza okrywy włosowej szczeniąt rasy dog kanaryjski”.
  • Pani Zuzanna Kurowska oraz Anita Nestoruk przedstawiły pracę „Zawartość metali ciężkich w sierści psów”.

Serdecznie gratulujemy udziału w konferencji oraz ciekawych wystąpień ustnych podczas prezentacji posterów

 

20210423 Cuper KKonfKielce postera120210423 Cuper KKonfKielce posterb120210423 Grska K Laskus JKonfKielce poster120210423 Kurowska Z Nestoruk AKonfKielce poster1