INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

DSC 1682

W dniu 29.09.2021 roku w Instytucie Zootechniki i Rybactwa odbyły się warsztaty dla uczniów III klasy Technikum Weterynarii z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim. Warsztaty pt. ”Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne wieprzowiny” poprowadzili: dr hab. Halina Sieczkowska, prof. uczelni, dr hab. Andrzej Zybert, prof. uczelni i dr inż. Krystian Tarczyński. Uczniowie bardzo aktywnie i z dużym zaangażowaniem brali udział w zajęciach, podczas których obserwowali zasięg i tempo zmian pH tkanki mięśnia Longissimus dorsi w zależności od temperatury oraz uczestniczyli w konsumenckiej ocenie wędlin.

DSC 1672

DSC 1676