INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

zdjcie 3

W dniu 10 listopada 2021 roku gościliśmy w Instytucie Zootechniki i Rybactwa Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Panią mgr inż. Katarzynę Zybert – pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Siedlcach.

W ramach zajęć z przedmiotu „Doradztwo w chowie i użytkowaniu zwierząt” realizowanym na kierunku „Zoopsychologia z animaloterapią” Pani mgr poruszyła następujące zagadnienia: cele pracy doradcy rolniczego, wymagania formalne stawiane doradcom rolniczym (podstawa prawna: Ustawa  z  dnia  20  lutego  2015  r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020), obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz zadania doradztwa rolniczego. Nasz Gość wskazał także na możliwości pozyskania dofinasowania ze środków Unii Europejskiej.

W imieniu studentów składamy serdeczne podziękowania Pani mgr inż. Katarzynie Zybert za poświęcony czas oraz podzielenie się wieloletnim doświadczeniem.

Organizator spotkania

Dr inż. Ewa Salamończyk  

Fotogaleria: