INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

3 Foto tytuowe

Studenckie Koło Naukowe Sympatyków Zwierząt we współpracy z Siedleckim Kołem Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 16 grudnia 2021 roku zorganizowało spotkanie naukowe inaugurujące II edycję cyklu wykładów zatytułowanych "Przeciwieństwa się przyciągają, a zwierzęta Nas łączą”.

Spotkanie odbyło się w atmosferze zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, a poprowadziła je Pani dr hab. Elżbieta Bombik, prof. uczelni – przewodnicząca Siedleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

Pani Zuzanna Kurowska, studentka kierunku Zoopsychologia z animaloterapią zapoznała słuchaczy z tematyką procesu widzenia u zwierząt wygłaszając wykład pt. „Jak widzą zwierzęta”, a Pan Daniel Wysokiński, student kierunku Zootechnika przedstawił wykład pt. „Behawior okołoporodowy u krów”. Prelegenci oprócz bogatej wiedzy akademickiej zaprezentowali bogate doświadczenie praktyczne i przybliżyli słuchaczom zachowania zwierząt zarejestrowane we własnym gospodarstwie rolnym, co spotkało się z ogromną aprobatą i zachęciło do dyskusji.

Serdecznie dziękujemy za spotkanie i zapraszamy na kolejne.

E. Horoszewicz & A. Danielewicz – opiekunowie SKN Sympatyków Zwierząt

 

Fotogaleria: