INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

W ramach projektu "Welcome to UPH" organizujemy warsztaty/szkolenie mające na celu zwiększenie kompetencji kadry Uniwersyteckiej do współpracy oraz obsługi studentów międzynarodowych. W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu różnic międzykulturowych, komunikacji oraz współpracy ze studentami międzynarodowymi. Warsztat jest certyfikowany, a w jego trakcie organizatorzy zapewniają catering oraz materiały szkoleniowe. Szkolenie poprowadzi ekspert - dr hab. Lucyna Harmon, prof. UR.
W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy administracyjni (15 osób) oraz badawczo-dydaktyczni/dydaktyczni (35 osób), którzy bezpośrednio współpracują ze studentami międzynarodowymi, prowadzą zajęcia w ramach programu Erasmus+ lub działają na rzecz współpracy międzynarodowej. 
 
Czas trwania szkolenia: 8 h 
 
Dostępne terminy szkolenia: 19 - 23 września br. 
 
Formularz rejestracyjny (rejestracja do 12.09.2022): https://forms.gle/u8MzzXqNH1yEZJsU9
Szczegóły dotyczące zapisów oraz uczestnictwa w szkoleniu znajdą Państwo w załączonym regulaminie.