INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 basia3

Miło jest nam poinformować, że Pani prof. dr hab. inż. Barbara Biesiada-Drzazga pracownik Instytutu Zootechniki i Rybactwa Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach została Przewodniczącą Komitetu Technicznego Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość”.

Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji ”Gwarantowana Jakość” to polska, niezależna i bezstronna jednostka certyfikująca. Posiada ona akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 211 w zakresie spełnienia wymogów normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 oraz upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym w zakresie ekologicznej uprawy roślin i utrzymania zwierząt. Certyfikacja obejmuje :

1.Nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne, w tym nasiona i inny materiał rozmnożeniowy
2.  Zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty zwierzęce.

Komitet Techniczny, którego przewodniczącą została Pani Profesor czuwa nad niezależnością i prawidłowością  podejmowanych decyzji w Centrum Badań i Certyfikacji, kierując się dobrem klientów oraz dobrem społecznym. GRATULUJEMY I ŻYCZYMY Pani Profesor  owocnej pracy.

AA