INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 Wersja dostępna cyfrowo


Historia Instytutu Zootechniki i Rybactwa

Historia Instytutu Zootechniki i Rybactwa

Rok

Wydarzenie

1977

W wyniku przekształcenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Wyższą Szkołę Rolniczo-Pedagogiczną powołany zostaje Wydział Rolniczy z trzema kierunkami kształcenia: biologią, rolnictwem i zootechniką. Pierwszym Dziekanem zostaje doc. dr Janusz Skolasiński.

1977

Powstanie Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej. Pierwszym dyrektorem zostaje doc. dr hab. Aleksander Walkiewicz, a jego zastępcą dr Bronisław Jeleń.

1982

Pierwsi studenci uzyskują status absolwentów.

1990

Uzyskanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika.

1999

Przekształcenie Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej
w Akademię Podlaską.

2000

Przekształcenie Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej w Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt.

2004

Uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika.

2006

Utworzenie 4-letnich studiów doktoranckich na kierunku zootechnika.

2007

30 lat kierunku i dyscypliny zootechnika na Wydziale Rolniczym w Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

2007

Wydział Rolniczy zmienia nazwę na Wydział Przyrodniczy.

2008

Nadanie przez Senat Akademii Podlaskiej pierwszego w historii siedleckiej uczelni tytułu doktora honoris causa prof. zw. dr hab. Zygmuntowi Litwińczukowi z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

2009

Utworzenie kierunku studiów Bioinżynieria produkcji żywności – studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

2010

Przekształcenie Akademii Podlaskiej w Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

2013

Utworzenie kierunku studiów Bioinżynieria produkcji żywności – studia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

2013

Utworzenie kierunku studiów Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa – studia I stopnia w trybie stacjonarnym. Kierunek studiów o profilu praktycznym.

2014

LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. „Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku”, którego organizatorem jest Siedleckie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

2015

Powołanie nowych specjalności na kierunku zootechnika: profilaktyka zootechniczno-weterynaryjna w utrzymaniu zwierząt (studia I stopnia w trybie stacjonarnym) oraz terapeutyczne i hobbystyczne użytkowanie zwierząt (studia II stopnia w trybie stacjonarnym).

2017

40 lat kierunku i dyscypliny zootechnika na Wydziale Przyrodniczym w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach uświetnione konferencją „XL lat działalności kierunku i dyscypliny zootechnika na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (1977-2017)”  połączoną ze zjazdem absolwentów.

2017

Utworzenie kierunku studiów Zoopsychologia z animaloterapią – studia I stopnia w trybie stacjonarnym.

2017

Powołanie kierunku studiów Menadżer produkcji i dystrybucji żywności – studia I stopnia w trybie stacjonarnym.

2019

Nadanie przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach tytułu doktora honoris causa prof. zw. dr hab. Janowi Jankowskiemu z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2019

Zmiana struktury organizacyjnej uczelni na mocy ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Powstaje Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach (dawniej Wydział Przyrodniczy), w obrębie którego utworzony zostaje Instytut Zootechniki i Rybactwa (dawniej Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt).

2019

Nadanie tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr hab. Stanisławowi Kondrackiemu.

 


Dyrektorzy i zastępcy dyrektorów Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej, Instytutu Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt i Instytutu Zootechniki i Rybactwa

 

 

Dyrektorzy Instytutu

Okres kadencji

doc. dr hab. Aleksander Walkiewicz

1978-1981

doc. dr hab. Krystyna Piotrowska

1981-1983

prof. dr hab. Marian Wójciak

1983-1988

prof. dr hab. Wiesław Szeliga

1989-1990

prof. dr hab. Barbara Klocek

1991-1993

prof. dr hab. Wiesław Szeliga

1993-2000

prof. dr hab. Barbara Klocek

2000-2010

prof. dr hab. Elżbieta Smalec

2010-2012

dr hab. Bogusław Olkowski, prof. uczelni

2012-2016

dr hab. Roman Niedziółka, prof. uczelni

2016-2019

prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga

2019-2020

dr hab. Dorota Banaszewska, prof. uczelni

2020-

 

 

 

Zastępcy Dyrektorów Instytutu

 

Okres kadencji

dr Bronisław Jeleń

1978-1979

prof. dr hab. Mirosław Kownacki

1980-1981

dr Bronisław Jeleń

1981-1984

doc. dr hab. Wiesław Szeliga

1981-1984

doc. dr hab. Wiesław Szeliga

1983-1989

doc. dr hab. Barbara Klocek

1990

prof. dr hab. Janusz Górski

1991-1993

prof. dr hab. Maria Koćwin-Podsiadła

1993-2000

prof. dr hab. Stanisław Socha

2001-2005

prof. dr hab. Elżbieta Smalec

2006-2010

dr hab. Bogusław Olkowski, prof. uczelni

2010-2012

dr hab. Roman Niedziółka, prof. uczelni

2012-2016

dr hab. Dorota Banaszewska, prof. uczelni

2019-2020

dr hab. Katarzyna Andraszek, prof. uczelni

2020-