INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Głównymi kierunkami działalności naukowej Instytutu Zootechniki i Rybactwa są:

 

 • Intensyfikacja produkcji zwierzęcej w oparciu o dostępne zasoby paszowe,
 • Ocena krajowych surowców i dodatków paszowych,
 • Poprawa jakości surowców zwierzęcych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej,
 • Doskonalenie metod oceny wartości użytkowej zwierząt gospodarskich,
 • Możliwości poprawy cech użytkowych różnych gatunków zwierząt gospodarskich,
 • Badania nad czynnikami warunkującymi jakość mleka surowego produkowanego w warunkach gospodarstw indywidualnych,
 • Badania nad cechami funkcjonalnymi i ich znaczeniem dla użytkowości zwierząt,
 • Wykorzystanie metod genetycznych do opracowania programu hodowlanego uwzględniającego możliwości produkcji żywca
  o dobrej jakości mięsa,
 • Badania nad wartością użytkową różnych ras zwierząt jako rezerwy genetycznej w krajowej hodowli zachowawczej,
 • Wykorzystanie metod cytogenetycznych do oceny wartości użytkowej zwierząt gospodarskich,
 • Badania nad populacjami wybranych gatunków zwierząt futerkowych, szacowanie efektywności różnych metod ich oceny i selekcji, obiektywizacja oceny ich pokroju oraz wpływ ferm na środowisko naturalne.