INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

 logo PTZ

 

Polskie Towarzystwo Zootechniczne istnieje od 1922 roku i ma na celu współdziałanie w rozwoju nauki i popularyzacji wiedzy zootechnicznej. Działalność Towarzystwa polega na podejmowaniu prac naukowo-badawczych oraz inicjowaniu i propagowaniu opracowań dotyczących udziału polskiej nauki w rozwoju nauk zootechnicznych. Jest ono również organizatorem zespołów rzeczoznawców z zakresu hodowli i produkcji zwierzęcej, a od 1963 znajduje się wśród członków Europejskiej Federacji Zootechnicznej (European Association for Animal Production – EAAP). Towarzystwo od 1927 roku organizuje także zjazdy naukowe o charakterze ogólnopolskim. Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Siedlcach istnieje od 1986 roku i trzykrotnie było organizatorem takich zjazdów, tj. w 1994, 2004 i 2014 roku.

Zarząd Siedleckiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
w latach 2016-2020

Przewodnicząca

dr hab. Elżbieta Bombik, prof. uczelni

Wiceprzewodnicząca

dr hab. Ewa Wójcik, prof. uczelni

Skarbnik

dr hab. Alina Janocha, prof. uczelni

Sekretarz

dr hab. Dorota Banaszewska, prof. uczelni

 

Zdjęcie grupowe

 

Strona internetowa Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

 

Galeria zdjęć: