INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

scren5

Dnia 10 czerwca 2021 roku, o godzinie 10.00 odbyło się spotkanie referatowo-dyskusyjne Siedleckiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Podczas spotkania dr inż. Dorota Kołodziejczyk wygłosiła wykład pt. „Pszczoła miodna (Apis mellifera L.) – co warto o niej wiedzieć? Prelegentka przedstawiła w nim zarówno podstawowe informacje, jak i ciekawostki z życia pszczelej rodziny. Celem wystąpienia była nie tylko chęć podzielenia się wiedzą z zakresu pszczelarstwa, ale przede wszystkim wzbudzenia szacunku i sympatii do pszczół, a może nawet fascynacji tymi, jakże pożytecznymi owadami.

Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać  ciekawe cechy przystosowawcze, jakie pszczoły miodne wytworzyły w ciągu ewolucji, sposób organizacji rodziny pszczelej oraz niezwykłe formy wzajemnej komunikacji tych owadów. Przytoczone i scharakteryzowane zostały mniej znane produkty pszczele, metody ich pozyskiwania i wykorzystania przez człowieka.

Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem – w spotkaniu udział wzięło ponad 70 osób – oraz  wywołało ożywioną dyskusję wśród uczestników. Na zakończenie Pani Przewodnicząca Siedleckiego Koła PTZ dr hab. Elżbieta Bombik, prof. uczelni podsumowała spotkanie i podziękowała wszystkim uczestnikom.

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Siedleckiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego z największą przyjemnością zapraszam Państwa na wykład on-line pt.  " Pszczoła miodna (Apis mellifera L.) - co warto o niej wiedzieć" , który wygłosi dr inż. Dorota Kołodziejczyk. Wykład odbędzie się 10 czerwca o godz. 10.00.

Z wyrazami szacunku
Przewodnicząca  Siedleckiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
dr hab. inż Elżbieta Bombik, prof. uczelni

https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=Y19zZDNra2pya3R0b3N0c2JmMG5uNXA0bWtoc0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t

 

https://meet.google.com/igw-zesc-ktr?authuser=0

 

W czerwcu 2016 roku został powołany Zarząd Siedleckiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego na kadencję 2016-2020 w składzie:

1. dr hab. Elżbieta Bombik prof. uczelni - przewodnicząca

2. dr hab. Ewa Wójcik prof. uczelni - wiceprzewodnicząca

3. dr hab. Dorota Banaszewska prof. uczelni – sekretarz

4. dr hab. Alina Janocha prof. uczelni - skarbnik

W dniu 19 stycznia 2021 roku odbyło się za pomocą środków komunikacji elektronicznej zebranie sprawozdawczo-wyborcze Siedleckiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego W zebraniu uczestniczyło 16 członków Koła.

Zebranie otworzyła dotychczasowa przewodnicząca Siedleckiego Koła PTZ dr hab. inż. Elżbieta Bombik, prof. uczelni, która poprosiła zebranych o wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

Na przewodniczącego zebrania wybrano prof. dr hab. inż. Stanisława Sochę, a na sekretarza dr inż. Dorotę Kołodziejczyk.

Powołano komisję skrutacyjną w składzie:

dr hab. inż. Dorota Banaszewska, prof. uczelni – przewodnicząca

dr hab. inż. Anna Wysokińska, prof. uczelni – członek

dr hab. inż. Anna Milczarek, prof. uczelni – sekretarz