INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

20230620 1202451

Dnia 20 czerwca 2023 roku, o godzinie 1030 odbyło się spotkanie referatowo-dyskusyjne Siedleckiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego połączone ze spotkaniem naukowym Studenckiego Koła Sympatyków Zwierząt.

20230425 105032

Dnia 25 kwietnia 2023 roku, o godzinie 1030 odbyło się spotkanie referatowo-dyskusyjne Siedleckiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego połączone ze spotkaniem naukowym Studenckiego Koła Sympatyków Zwierząt. Podczas spotkania wygłoszone zostały przez studentki kierunku Zoopsychologia z animaloterapią dwa ciekawe wykłady, a mianowicie „Trening medyczny kota” oraz  „Trening medyczny psa”. Prelegentką pierwszego wykładu była Pani Julia Chomko, studiująca na III roku wyżej wymienionego kierunku. Drugi wykład wygłosiła natomiast Pani Kalina Żokowska, studentka I roku tego samego kierunku.

1 1

Siedleckie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Studenckie Koło Naukowe Sympatyków Zwierząt w dniu 31.01.2023 roku zorganizowało spotkanie referatowo-dyskusyjne poświęcone pasjom studentów działających w Kole Naukowym.

 5531616556985128030

Dnia 19 grudnia 2022 roku, o godzinie 1130 odbyło się spotkanie referatowo-dyskusyjne Siedleckiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego połączone ze spotkaniem naukowym Studenckiego Koła Sympatyków Zwierząt. Podczas spotkania zostały wygłoszone przez studentki II roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Zoopsychologia z animaloterapią dwa bardzo ciekawe wykłady.