INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Hnetcom image 4

Dnia 1 czerwca 2022 roku, o godzinie 11.00 odbyło się spotkanie referatowo-dyskusyjne Siedleckiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Podczas spotkania Pan Jarosław Pindel z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka wygłosił wykład pt. „Genotypowanie oraz ocena typu i budowy w hodowli bydła mlecznego”.

Hnetcom image

Dnia 28 kwietnia 2022 roku, o godzinie 11.30 odbyło się spotkanie referatowo-dyskusyjne Siedleckiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego połączone ze spotkaniem naukowym Studenckiego Koła Naukowego Sympatyków Zwierząt. Podczas spotkania Pani Karolina Chojnacka, studentka kierunku Zoopsychologia z animaloterapią wygłosiła wykład pt. „Behawior myszy”, w którym przedstawiła zarówno podstawowe informacje, jak i ciekawostki z życia tych gryzoni. Kolejny wykład wygłosiła Pani Alicja Wardak, również studentka kierunku Zoopsychologia z animaloterapią. Prelegentka zapoznała słuchaczy z mitami, jakie krążą wokół niektórych gatunków zwierząt i rozwiała wątpliwości z tym związane przedstawiając potwierdzone fakty z życia tych zwierząt.

275910530611417480

Dnia 10 marca 2022 roku, o godzinie 10.30 odbyło się spotkanie referatowo-dyskusyjne Siedleckiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego połączone ze spotkaniem naukowym Studenckiego Koła Sympatyków Zwierząt. Podczas spotkania Pani Karolina Stolarczyk, studentka kierunku Zoopsychologia z animaloterapią wygłosiła wykład pt. „Socjalizacja wewnątrzgatunkowa i międzygatunkowa królików”, w którym przedstawiła zarówno podstawowe informacje, jak i ciekawostki z życia społecznego królików. Kolejny wykład wygłosiła Pani Barbara Rytel, również studentka kierunku Zoopsychologia z animaloterapią. Prelegentka przedstawiła zachowanie jaszczurek, ze szczególnym uwzględnieniem behawioru rozrodczego.

Oba wystąpienia spotkały się z zainteresowaniem i wywołały ożywioną dyskusję wśród uczestników. W spotkaniu udział wzięło 37 osób. Na zakończenie Pani Przewodnicząca Siedleckiego Koła PTZ dr hab. Elżbieta Bombik, prof. uczelni podsumowała spotkanie i podziękowała wszystkim uczestnikom.

scren5

Dnia 10 czerwca 2021 roku, o godzinie 10.00 odbyło się spotkanie referatowo-dyskusyjne Siedleckiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Podczas spotkania dr inż. Dorota Kołodziejczyk wygłosiła wykład pt. „Pszczoła miodna (Apis mellifera L.) – co warto o niej wiedzieć? Prelegentka przedstawiła w nim zarówno podstawowe informacje, jak i ciekawostki z życia pszczelej rodziny. Celem wystąpienia była nie tylko chęć podzielenia się wiedzą z zakresu pszczelarstwa, ale przede wszystkim wzbudzenia szacunku i sympatii do pszczół, a może nawet fascynacji tymi, jakże pożytecznymi owadami.

Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać  ciekawe cechy przystosowawcze, jakie pszczoły miodne wytworzyły w ciągu ewolucji, sposób organizacji rodziny pszczelej oraz niezwykłe formy wzajemnej komunikacji tych owadów. Przytoczone i scharakteryzowane zostały mniej znane produkty pszczele, metody ich pozyskiwania i wykorzystania przez człowieka.

Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem – w spotkaniu udział wzięło ponad 70 osób – oraz  wywołało ożywioną dyskusję wśród uczestników. Na zakończenie Pani Przewodnicząca Siedleckiego Koła PTZ dr hab. Elżbieta Bombik, prof. uczelni podsumowała spotkanie i podziękowała wszystkim uczestnikom.