INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wersja dostępna cyfrowo

 

Projekt pt. „Analiza zróżnicowania hodowlanych populacji wybranych rodów kaczek na podstawie cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych na przykładzie maksymalnie 500 sztuk kaczek pekin krajowy (P-11) i 700 sztuk kaczek pekin krajowy (P-22)”.

Projekt finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z funduszy na badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej.

 

Projekt pt. „Analiza zróżnicowania hodowlanych populacji wybranych rodów kaczek na podstawie cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych na przykładzie maksymalnie 750 sztuk kaczek pekin krajowy (P-44) i 700 sztuk kaczek pekin krajowy (P-55)”.

Projekt finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z funduszy na badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej.

 

Projekt pt. „Prawdziwy potencjał mięsa wieprzowego”.

Projekt realizowany w ramach współpracy z Podlaskim Związkiem Rolniczych Zrzeszeń Branżowych Producentów Trzody Chlewnej w Suchożebrach. Zrealizowano ze środków KOWR - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego.

 

Projekt pt. „Lokalna wieprzowina - smaki tradycji”.

Projekt finansowany z funduszy KOWR - Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego z Podlaskim Związkiem Zrzeszeń Branżowych Producentów Trzody Chlewnej w zakresie współpracy w obszarze badań i analiz dotyczących potencjału produkcji wysokiej jakości wieprzowiny.