INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zadania badawcze realizowane w Instytucie Zootechniki i Rybactwa

 

Nr zadania badawczego

 

Tytuł zadania badawczego

 

Kierownik zadania badawczego

 

163/23/B

 

Analiza wpływu wybranych czynników warunkujących reprodukcję i cechy użytkowe zwierząt     

 

Dr hab.
Dorota Banaszewska,
prof. uczelni

 

164/23/B

 

Cechy funkcjonalne i ich relacje z użytkowością mleczną i behawiorem bydła oraz analiza zmienności cech u bydła i innych gatunków

 

Prof. dr hab.
Piotr Guliński

 

165/23/B

 

Badania nad efektywnością rozrodu oraz optymalizacją warunków higienicznych i środowiskowych zwierząt udomowionych i dzikich

 

Prof. dr hab.
Stanisław Kondracki

 

166/23/B

 

Efektywność żywienia oraz reakcje behawioralne różnych gatunków zwierząt

 

Dr hab.
Anna Milczarek,
prof. uczelni

 

167/23/B

 

Analiza genomów zwierząt oraz bilansu energetycznego u bydła

 

Dr hab.
Ewa Wójcik,
prof. uczelni

 

168/23/B

 

Determinanty jakości mięsa wieprzowego przeznaczonego na cele kulinarne i technologiczne

 

Dr hab.
Andrzej Zybert,
prof. uczelni