INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zadania badawcze realizowane w Instytucie Zootechniki i Rybactwa

wersja dostępna cyfrowo

 

Zadania badawcze

Nr zadania badawczego

 

Tytuł zadania badawczego

 

Kierownik zadania badawczego

 

Skład osobowy

 

5/19/B

 

Zastosowanie technik oceny nasienia w diagnozowaniu przydatności samców do rozrodu

 

dr hab.

Anna Wysokińska,

prof. uczelni

 

dr hab.
Elżbieta Bombik,
prof. uczelni

dr hab.
Anna Wysokińska, prof. uczelni

 

6/19/B

 

Wpływ czynników higienicznych i środowiskowych na zdrowie zwierząt i wyniki produkcyjne

 

dr hab.

Krzysztof Górski,

prof. uczelni

 

prof. dr hab.
Stanisław Kondracki

dr hab.
Elżbieta Bombik,
prof. uczelni

dr hab.
Krzysztof Górski,
prof. uczelni

 

48/20/B

 

 

Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na cechy plemników i zdolność zapładniającą nasienia

 

prof. dr hab.

Stanisław Kondracki

 

prof. dr hab.
Stanisław Kondracki

dr hab.
Elżbieta Bombik,
prof. uczelni

dr hab.
Krzysztof Górski,
prof. uczelni

dr hab.
Anna Wysokińska, prof. uczelni

 

49/20/B

 

Wykorzystanie warunków środowiskowych do poprawy efektywności produkcji i dobrostanu zwierząt

 

dr hab.

Elżbieta Bombik,

prof. uczelni

 

prof. dr hab.
Stanisław Kondracki

dr hab.
Elżbieta Bombik,
prof. uczelni

dr hab.
Krzysztof Górski,
prof. uczelni

dr hab.
Anna Wysokińska, prof. uczelni

 

50/20/B

 

Cechy funkcjonalne i ich relacje z użytkowością mleczną
 i behawiorem bydła

 

prof. dr hab.

Piotr Guliński

 

prof. dr hab.
Piotr Guliński

dr inż.
Ewa Salamończyk

 

51/20/B

 

Analiza genetyczno-hodowlana wybranych stad zwierząt

gospodarczych

 

prof. dr hab.

Stanisław Socha

 

prof. dr hab.
Stanisław Socha

dr inż.
Dorota Kołodziejczyk

 

53/20/B

 

Doskonalenie jakości surowców zwierzęcych w aspekcie zarządzania produkcją zrównoważoną

 

dr hab.

Krzysztof Młynek

prof. uczelni

 

dr hab.
Anna Milczarek,
prof. uczelni

dr hab.
Krzysztof Młynek, prof. uczelni

dr hab.
Bogusław Olkowski,
prof. uczelni

 

54/20/B

 

Determinanty produkcji mięsa wieprzowego przeznaczonego na cele kulinarne i technologiczne

 

dr hab.

Andrzej Zybert

prof. uczelni

 

dr hab.
Halina Sieczkowska,
prof. uczelni

dr hab.
Andrzej Zybert,
prof. uczelni

dr inż.
Krystian Tarczyński

 

55/20/B

 

Wpływ wybranych czynników genetycznych i środowiskowych na rozwój somatyczny, cechy użytkowe i produkcyjne ptaków

 

prof. dr hab.

Barbara
Biesiada- Drzazga

 

prof. dr hab.
Barbara
Biesiada-Drzazga

dr hab.
Dorota Banaszewska,
prof. uczelni

dr hab.
Ewa Wójcik,
prof. uczelni

 

56/20/B

 

Analiza genomów i kariotypów zwierząt, ocena niestabilności materiału genetycznego oraz epigenetyczne modyfikacje chromatyny w somatycznych i rozrodczych komórkach zwierząt

 

dr hab.

Ewa Wójcik

prof. uczelni

 

dr hab.
Katarzyna Andraszek,
prof. uczelni

dr hab.
Ewa Wójcik,
prof. uczelni

dr inż.
Agata Danielewicz

 

57/20/B

 

Wpływ wybranych czynników warunkujących parametry ilościowe i jakościowe komórek rozrodczych różnych gatunków zwierząt

 

dr hab.

Dorota Banaszewska

prof. uczelni

 

prof. dr hab.
Barbara
Biesiada-Drzazga

dr hab.
Katarzyna Andraszek,
prof. uczelni

dr hab.
Dorota Banaszewska,
prof. uczelni

 

58/20/B

 

Badania interakcji behawioralnych i żywieniowo-społeczno-socjalnych zwierząt w aspekcie możliwości ich użytkowania

 

dr hab.

Bogusław Olkowski

prof. uczelni

 

dr hab.
Alina Janocha,
prof. uczelni

dr hab.
Anna Milczarek,
prof. uczelni

dr hab.
Roman Niedziółka, prof. uczelni

dr hab.
Bogusław Olkowski,
prof. uczelni

dr inż.
Elżbieta Horoszewicz

 

116/20/B

 

 

 Ocena przydatności nowych surowców paszowych w żywieniu zwierząt

 

 

dr hab.

Anna Milczarek

prof. uczelni

 

dr hab.
Alina Janocha,
prof. uczelni

dr hab.
Anna Milczarek,
prof. uczelni

dr hab.
Roman Niedziółka, prof. uczelni

dr hab.
Bogusław Olkowski,
prof. uczelni

dr inż.
Elżbieta Horoszewicz