Rozkłady zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2019-2020

 

 

Rozkłady zajęć w semestrze zimowym na kierunku Zoopsychologia z animaloterapią

studia stacjonarne I stopnia

 

 Rozkłady zajęć w semestrze zimowym na kierunku Zootechnika

studia stacjonarne I i II stopnia

studia niestacjonarne I i II stopnia 

 

studia III stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie zootechnika

 

 Pozostałe rozkłady zajęć na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach

 

 

  

Rozkłady zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2019-2020

 

 

Rozkłady zajęć w semestrze letnim na kierunku Zoopsychologia z animaloterapią 

studia stacjonarne I stopnia

 

 

Rozkłady zajęć w semestrze letnim na kierunku Zootechnika

studia stacjonarne I i II stopnia

studia niestacjonarne I i II stopnia

studia III stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie ZOOTECHNIKA

 

 

Pozostałe rozkłady zajęć na Wydziale Agrobioinżynierii Nauk o Zwierzętach