INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

20221203 1

W dniach 3 i 4 grudnia 2022 roku w Hali Sportowej przy ul. Ks. J. Popiełuszki 8 odbyła się Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych. Organizatorem wydarzenia był Elitarny Klub Kota Rasowego. Dzięki uprzejmości Pana Macieja Sieczkowskiego Prezesa EKKR dostaliśmy specjalne zaproszenia na tegoroczną wystawę.

1 1

Siedleckie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Studenckie Koło Naukowe Sympatyków Zwierząt w dniu 06.12.2022 roku zorganizowało spotkanie referatowo-dyskusyjne poświęcone pasjom studentów działających w Kole Naukowym.

Tematem spotkania były wykłady: Pani Karoliny Górskiej, studentki III roku kierunku Zoopsychologia z animaloterapią pt. "Wydry w naturze oraz jako zwierzęta towarzyszące” oraz Pani Sylwii Rogozińskiej, studentki I roku kierunku Zoopsychologia z Animaloterapią pt. "Nosework sport dla (prawie) każdego psa".

Spotkanie odbyło się w przemiłej atmosferze Mikołajek, z okazji których składamy najserdeczniejsze życzenia i czekamy na kolejne wydarzenia!

Opiekunowie SKN Sympatyków Zwierząt A. Danielewicz & E. Horoszewicz

horizontal banner Gorski Kondracki

Zapraszamy do przesyłania oryginalnych prac i artykułów przeglądowych do specjalnego wydania czasopisma Animals "Semen Quality and Reproductive Performance of Boars", w którym funkcję Guest Editora pełnią dr hab. Krzysztof Górski, prof. uczelni i prof. dr hab. Stanisław Kondracki.

Więcej informacji po kliknięciu linku:

https://www.mdpi.com/journal/animals/special_issues/654OP79L61