INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W ramach projektu "Welcome to UPH" organizujemy warsztaty/szkolenie mające na celu zwiększenie kompetencji kadry Uniwersyteckiej do współpracy oraz obsługi studentów międzynarodowych. W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu różnic międzykulturowych, komunikacji oraz współpracy ze studentami międzynarodowymi. Warsztat jest certyfikowany, a w jego trakcie organizatorzy zapewniają catering oraz materiały szkoleniowe. Szkolenie poprowadzi ekspert - dr hab. Lucyna Harmon, prof. UR.

Guliski

Miło jest nam poinformować, iż na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2022 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, Kapituła Profesorskiego Klubu Hodowców Bydła wybrała Pana prof. dr hab. Piotra Gulińskiego z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach do pełnienia funkcji swojego Prezydenta. Profesorski Klub Hodowców Bydła został założony w 1976 roku. Jego dotychczasowymi Prezydentami byli prof. dr hab. dr h.c. multi Henryk Jasiorowski (SGGW Warszawa), prof. dr hab. dr h.c. multi Tadeusz Szulc (UP we Wrocławiu) i prof. dr hab. dr h.c. multi Zygmunt Litwińczuk (UP w Lublinie). Panu Profesorowi Gulińskiemu składamy serdeczne gratulacje i życzymy sukcesów w przewodniczeniu temu prestiżowemu gremium.