INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Pracownicy naszego instytutu Dr hab. Anna Milczarek, prof. uczelni oraz Dr inż. Krystian Tarczyński przeprowadzili wykłady dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie Oddział w Siedlcach na konferencji:

" Zagrożenia w produkcji zwierzęcej . Trudna droga do sukcesu hodowców trzody chlewnej"

 

podziekowania Milczarek

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Ośrodek w Siedlcach.
Podziękowania dr hab. Annie Milczarek, prof. uczelni - za przeprowadzenie wykładu w dniu 15.09.2020r  w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego podczas konferencji "Zagrożenia w produkcji zwierzęcej. Trudna droga do sukcesuhodowców trzody chlewnej".

 

Podziekowania Tarczynski

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Ośrodek w Siedlcach.
Podziękowania dr inż.Krystianowi Tarczyńskiemu - za przeprowadzenie wykładu w dniu 15.09.2020 r w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego podczas konferencji "Zagrożenia w produkcji zwierzęcej. Trudna droga do sukcesu hodowców trzody chlewnej".

 

Gratulujemy

 

Prezydent RP Andrzej Duda z prof. dr hab. Barbarą Biesiadą-Drzazga

Postanowieniem z dnia 28 listopada  2019 roku Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Pani dr hab. inż. Barbarze Biesiadzie-Drzazdze  tytuł  Profesora nauk rolniczych. Uroczyste wręczenie aktu nominacji odbyło się 4 marca  2020 roku.

 

Zajęcia z instruktorem dla psa na torze przeszkód, dookoła wiele osób oglądających

W dniu 2 marca 2020 roku w Instytucie Zootechniki i Rybactwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach  została uroczyście otwarta jedyna w regionie Pracownia Rehabilitacji i Sensoryki Zwierząt. W uroczystości wzięli udział Prorektor ds. nauki dr hab. Mirosław Minkina, prof. uczelni i Prorektor ds. dydaktyki dr hab. Anna Charuta, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska oraz Dyrektor Instytutu Zootechniki i Rybactwa prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga.


Obraz4a
Absolwenci 3


Kontakt

Instytut Zootechniki i Rybactwa

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce
tel. 25 643 12 67

e-mail: izir@uph.edu.pl

 

Media społecznościowe:

logo facebook

Instytut Zootechniki i Rybactwa

logo facebook

logo instagram

Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach

logo facebook

logo instagram

Studenckie Koło Naukowe Sympatyków Zwierząt