!!
  • image
  • image
  • image
  • image

belka studies

Modern specializations 

Animal Science/ ZOOTECHNICS

First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

Specializations: • Agro-consulting • Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master)

Specializations: • Agro-consulting• Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products • Therapeutic and hobbyitiscs use of animal 

BIOENGINEERING OF FOOD PRODUCTION

 First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

 Specializations: • Bioengineering of food production of plant origin • Bioengineering of food production of animal origin

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master) 

• Bioengineering of food production 

Meat Processing and Production Manager

(3,5 years, obtained degree: engineer)

 

belka education

Excellent professional staff

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

 

Ogłoszenia

belka news

 

Informuję, że została rozstrzygnięta XXXII Edycja Konkursu Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych.

 

1. III nagroda – mgr inż. Karolina Błażewicz za pracę pt. „Porównanie cech morfometrycznych plemników wyróżnionych jako żywe lub martwe barwieniem metodą eozyna-nigrozyna w nasieniu knurów ras duroc, pietrain i mieszańców duroc x pietrain”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

2. III nagroda – mgr inż. Ewa Zdrowowicz za pracę pt. „Zastosowanie dwóch technik barwienia w ocenie morfometrii plemników ogiera”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Andraszek w Katedrze Genetyki i Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

 

Gratulacje dla magistrów i ich promotorów

 DSC 1

W dniach 6 i 7 września 2015 roku w Siedlcach po raz XXII odbyły się Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym oraz XI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych.

Impraeza w tym roku przebiega pod hasłem "Mazowiecka wieś - przedsiębiorcza i innowacyjna", a patronat nad imprezą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Siedlce, Starosta Siedlecki.

 Prezentacja2

Od 1 sierpmnia 2016 roku do 30 października 2016 przebiegać będzie procedura wyborów Królowej Mleka na rok 2016.

W tej kadencji wybrana zostanie Królowa Mleka oraz dwie Księżniczki. Pełnić one będą obowiązki od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

DSC 0011 

 

W dniach 11-12 lipca 2015 roku odbyła się Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Starej Miłosnej. W wystawie wzięło ponad 2600 psów różnych ras. Ocenę psów prowadzono przez 28 Sędziów Kynologicznych z; Estonii, Francji, Irlandii, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii i Słowacji.