!!
  • image
  • image
  • image
  • image

belka studies

Modern specializations 

Animal Science/ ZOOTECHNICS

First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

Specializations: • Agro-consulting • Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master)

Specializations: • Agro-consulting• Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products • Therapeutic and hobbyitiscs use of animal 

BIOENGINEERING OF FOOD PRODUCTION

 First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

 Specializations: • Bioengineering of food production of plant origin • Bioengineering of food production of animal origin

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master) 

• Bioengineering of food production 

Meat Processing and Production Manager

(3,5 years, obtained degree: engineer)

 

belka education

Excellent professional staff

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

 

Ogłoszenia

belka news

Obraz2 

W dniu 6 listopada 2014 roku na Wydziale Przyrodniczym w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Seidlcach odbyła się Konferencja nt. "Innowacje w hodowli bydła mlecznego". Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Hodowli Bydła i Oceny Mleka z Instytututu Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt.  Została objęta Honorowym Patronatem przez Marszałka województwa mazowieckiego. Marszałek Adam Struzik, wraz z w-ce marszałek Ewą Orzełowską osobiście dokonali otwarcia konferencji. Marszałek skierował ciepłe słowa do uczestników i jednocześnie zwrócił uwagę na dynamiczny rozwój sektora rolnospożywczego w tym produkcji i przetwórstwa mleka w województwie mazowieckim.

 

Konferencja "Rolnictwo - Nasza Przyszłość"  w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej. Zgromadziła ona zarówno hodowców bydła mleczego jak i młodzież szkół rolniczych. Wydział Przyrodniczy UPH w Siedlcach reprezenotowali Pani prodziekan dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga, dr hab. Grażyna Niedziałek, dr hab. Alina Janocha, oraz studenci z kół naukowych zootechniki i rolnictwa. Swój wykład wiodący nt. "Nowoczesne technologie w hodowli bydła mlecznego" wygłosiła Pani dr hab.  Grażyna Niedziałek z Katedry Hodowli Bydła i Oceny Mleka, Wydziału Przyrodniczego, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. więcej ...     

0

 

W dniach 22-26.09.2014 roku prof. nadzw. B. Olkowski i prof. nadzw. R. Niedziółka przeprowadzili cykl wykładów w ramach Programu Erasmus na Słowak University of Agriculture iw Nitrze na Słowacji.  Zajęcia odbywały się w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa oraz na Wydziale Biotechnologii Żywności. Dodatkowo można było zobaczyć bazę doświadczalną; fermę bydła mlecznego oraz fermę kóz.