INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Slajd1

18 stycznia 2022 roku uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach uczestniczyli w warsztatach przeprowadzonych przez pracowników Instytutu Zootechniki i Rybactwa: dr inż. Ewę Salamończyk (Znaki i informacje na opakowaniach produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego) i dr. inż. Krystiana Tarczyńskiego (Cechy fizykochemiczne mięsa wieprzowego poddanego procesowi obróbki termicznej). Serdecznie dziękujemy za udział w warsztatach i aktywny w nich udział!.

 

obraz

Welcome Center UPH oraz Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą zaprasza na otwarte spotkanie pt. "International studies - exchange of good practices", które odbędzie się 26.01.2022 (środa) w auli 101 w gmachu Biblioteki Głównej UPH o 12.00. W spotkaniu wezmą udział polscy i zagraniczni studenci Erasmus+, obcokrajowcy studiujący na naszej uczelni oraz uczestnicy kursu przygotowawczego NAWA do podjęcia studiów w Polsce. Celem będzie wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie wymiany międzynarodowej. Serdecznie zapraszamy!

 

3 Foto tytuowe

Studenckie Koło Naukowe Sympatyków Zwierząt we współpracy z Siedleckim Kołem Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 16 grudnia 2021 roku zorganizowało spotkanie naukowe inaugurujące II edycję cyklu wykładów zatytułowanych "Przeciwieństwa się przyciągają, a zwierzęta Nas łączą”.

Spotkanie odbyło się w atmosferze zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, a poprowadziła je Pani dr hab. Elżbieta Bombik, prof. uczelni – przewodnicząca Siedleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

Pani Zuzanna Kurowska, studentka kierunku Zoopsychologia z animaloterapią zapoznała słuchaczy z tematyką procesu widzenia u zwierząt wygłaszając wykład pt. „Jak widzą zwierzęta”, a Pan Daniel Wysokiński, student kierunku Zootechnika przedstawił wykład pt. „Behawior okołoporodowy u krów”. Prelegenci oprócz bogatej wiedzy akademickiej zaprezentowali bogate doświadczenie praktyczne i przybliżyli słuchaczom zachowania zwierząt zarejestrowane we własnym gospodarstwie rolnym, co spotkało się z ogromną aprobatą i zachęciło do dyskusji.

Serdecznie dziękujemy za spotkanie i zapraszamy na kolejne.

E. Horoszewicz & A. Danielewicz – opiekunowie SKN Sympatyków Zwierząt


Obraz4a
Absolwenci 3


Kontakt

Instytut Zootechniki i Rybactwa

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce
tel. 25 643 12 67

e-mail: izir@uph.edu.pl

 

Media społecznościowe:

logo facebook

Instytut Zootechniki i Rybactwa

logo facebook

logo instagram

Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach

logo facebook

logo instagram

Studenckie Koło Naukowe Sympatyków Zwierząt