!!
  • image
  • image
  • image
  • image

belka studies

Modern specializations 

Animal Science/ ZOOTECHNICS

First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

Specializations: • Agro-consulting • Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master)

Specializations: • Agro-consulting• Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products • Therapeutic and hobbyitiscs use of animal 

BIOENGINEERING OF FOOD PRODUCTION

 First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

 Specializations: • Bioengineering of food production of plant origin • Bioengineering of food production of animal origin

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master) 

• Bioengineering of food production 

Meat Processing and Production Manager

(3,5 years, obtained degree: engineer)

 

belka education

Excellent professional staff

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

 

Ogłoszenia

belka news

 DSC 0151 Kopia

 

W dniu 1 i 2 września 2018 roku odbyły sie 25 Miedzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym, których integralną częścią była XIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych współfinansowana z Federacji Produkcji Mleka, Wystawa Klaczy i Ogierów Hodowlanych, 

Patronat Honorowy obłą Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Energetyki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Siedlce, Starosta Powiatu Siedleckiego.

Na uroczystości jednym ze stanowisk wystawy było stoisko Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, któe zaprezentowało bogatą ofertę edukacyjną do studiowania kierunkó dla młodzieży maturalnej, a także dla słuchaczy Uniwersytetu Dziecięcego, i Uniwersytetu III Wieku.

 

Podczas trwania wystawcy mogli prezentować swoje osiągnięcia w zakresie płodów rolnych, produktów spożywczych i ekologicznych, firmy paszowe w zakresie technologii produkcji pasz dla zwierząt, firmy Grnetyki i Rozrodu w zakresie innowacji i postępu. Na uwagę zaslugiwał pokaz sprzętu do produkcji rolnej oraz pokaz zwierząt a szczególnie: bydł mlecznego, koni szlachetnych i zimnokrwistych, drobiu i zwierząt futerkowych. Tutaj był szeroka oferta ze strony wystwaców bydła i koni. Na uwagę zasługuje Konkurs Młodego Hodowcy. Nogrody Superczempionów, czempionów i wicecvzempionów. 

Wieczorem można było posłuchać rytmów zespołu LEMON i Bajm, a w ciągu dnia zespołów ludowych z regionu i z zagranicy.

Jest nam miło, że w gronie wystawców i laureatów byli nasi Absolwenci kierunku zootechnika i rolnictwo co na zdjęciach widać.

 

Roman Niedziółka 

 

Fotogaleria: