INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

W dniu 15.04.2021 roku studentki kierunku Zoopsychologia z Animaloterapią i jednocześnie Członkinie Studenckiego koła Naukowego Sympatyków Zwierząt: Klaudia Roman, Angelika Pawlak i Aleksandra Krynicka uczestniczyły w Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych organizowanych pod hasłem: „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt" przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  w celu  prezentacji aktywności badawczej w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiany poglądów, doświadczeń i praktycznej wiedzy.

  • Pani Klaudia Roman zdobyła II miejsce za pracę pt. „Zachowanie kotów przed i w trakcie pandemii COVID19”.
  • Pani Angelika Pawlak wraz z Panem Michałem Budniewskim zdobyli wyróżnienie za pracę pt.”Pies w służbie celnej”.
  • Pani Angelika Ratajczak i Pani Aleksandra Krynicka przygotowały pracę pt. „Analiza przyczyn schorzeń morzyskowych koni czystej krwi arabskiej”.

Serdecznie gratulujemy udziału oraz zdobytego uznania w oczach Komisji Konferencyjnej!

 Roman 1PawlakRatajczakKrynicka 1