INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wraz z dniem 29 września 2021 roku pracownik Instytutu Zootechniki i Rybactwa, Prof. dr hab. Stanisław Kondracki decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy został powołany na członka Rady Naukowej Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach.
 
Serdecznie gratulujemy!