INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

W związku z otrzymaniem przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach dofinansowania w ramach grantu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Uniwersytet Sportowy" do 15.11.2021 trwają zapisy na zajęcia sportowe realizowane w Parku Wodnym ARMS w Siedlcach (ul. Jana Pawła II 8) oraz w Centrum Treningu G4 (ul. Gospodarcza 4) - crossfit, TRX lub joga. Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach posiada zarezerwowane karnety dla 7 pracowników i 15 studentów.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.us.uph.edu.pl