INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

16 listopada 2021 r. w Rektoracie UPH podpisano umowę o współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Uniwersytet reprezentowali: prof. dr hab. Mirosław Minikna - JM Rektor UPH, prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga - Prorektor ds. studiów, prof. dr hab. Marek Gugała -  Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach oraz dyrektorzy Instytutów prof. Dorota Banaszewska - Dyrektor Instytutu Zootechniki i Rybactwa i prof. Jacek Sosnowski - Dyrektor Instytutu  Rolnictwa i Ogrodnictwa.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach reprezentował Dyrektor mgr inż. Leszek Rozbicki. Wydarzenie swoją obecnością zaszczycił Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik.

Podmiotem realizującym umowę jest Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.