INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

13.12.2021 o godz 10.00 w Laboratorium Oceny Nasienia (Instytut Zootechniki i Rybactwa – sala 220) odbędzie się szkolenie przeprowadzone przez przedstawicieli firmy MERCK dotyczące wykorzystania cytometru przepływowego Guava easyCyte. Organizatorem spotkania jest dr hab. Anna Wysokińska, prof. uczelni.

Informacje na temat możliwości wykorzystania cytometrii przepływowej

Cytometria przepływowa ma szerokie zastosowanie w medycynie, genetyce, biotechnologii i rozrodzie. Jest to technika analityczna pozwalająca na pomiar sygnałów fluorescencji, czy też światła rozproszonego przez odpowiednio wyznakowane i naświetlone komórki. Wskutek tego możliwa jest ilościowa i jakościową ocena komórek oraz ich komponentów m.in.: jąder komórkowych, mitochondriów czy kwasów nukleinowych.

Przykładowe zastosowania cytometru przepływowego

- analiza przeżywalności i różnych parametrów apoptozy,
- wykrywanie RNA metodą cytometryczną,

- immunofenotypowanie,
- analiza uszkodzeń DNA,
- analiza cyklu komórkowego i proliferacji,
- analiza potencjału błony mitochondrialnej,
- cytometryczna analiza szlaków sygnałowych,
- znakowanie immunocytochemiczne białek wewnątrzkomórkowych i błonowych,
- pomiar produkcji ROS,
- oznaczanie cytokin,
- analiza żywotności plemników,
- ocena integralności akrosomu,
- ocena funkcjonowania mitochondriów,
- ocena integralności DNA,

- ocena zmian apoptotycznych i nektrotycznych w komórkach.