INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

wersja dostępna cyfrowo

 

Zespół Rozrodu i Higieny Zwierząt

Prof. dr hab. Stanisław Kondracki – kierownik zespołu

Dr hab. Elżbieta Bombik, profesor uczelni

Dr hab. Krzysztof Górski, profesor uczelni

Dr hab. Anna Wysokińska, profesor uczelni

Dr Maria Iwanina, starszy specjalista i-t

Zespół Hodowli Bydła, Metod Hodowlanych i Oceny Mleka

Prof. dr hab. Piotr Guliński - kierownik zespołu

Prof. dr hab. Stanisław Socha

Dr Dorota Kołodziejczyk, adiunkt

Dr Ewa Salamończyk, adiunkt

Mgr Wiesława Zawadzka, specjalista i-t

Zespół Hodowli Trzody Chlewnej i Oceny Mięsa

Dr hab. Andrzej Zybert, profesor uczelni - kierownik zespołu

Dr hab. Halina Sieczkowska, profesor uczelni

Dr inż. Krystian Tarczyński, adiunkt

Mgr  Grzegorz Adamczyk, specjalista i-t

Zespół Genetyki, Hodowli Drobiu i Oceny Surowców Pochodzenia Zwierzęcego

Dr hab. Ewa Wójcik, profesor uczelni - kierownik zespołu

Prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga

Dr hab. Katarzyna Andraszek, profesor uczelni

Dr hab. Dorota Banaszewska, profesor uczelni

Dr hab. Krzysztof Młynek, profesor uczelni

Dr Anna Wereszczyńska, starszy specjalista i-t

Zespół Żywienia Zwierząt, Hodowli Koni, Małych Przeżuwaczy i Zwierząt Towarzyszących

Dr hab. Anna Milczarek, profesor uczelni - kierownik zespołu

Dr hab. Alina Janocha, profesor uczelni

Dr hab. Roman Niedziółka, profesor uczelni

Dr hab. Bogusław Olkowski, profesor uczelni

Dr inż. Agata Danielewicz, adiunkt

Dr inż. Elżbieta Horoszewicz, adiunkt

Mgr inż. Waldemar Grochowski, starszy specjalista i-t