INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Zajęcia w roku akademickim 2023/2024

 
Rocznik i kierunek studiów (semestr letni)Rozkład zajęć (wersja dostepna cyfrowo)
Studia stacjonarne I stopnia

Zoopsychologia z animaloterapią

 

 I rok, semestr 1

Logo 1 PDF

II rok, semestr 3

Logo 1 PDF

 III rok, semestr 5

Logo 1 PDF

IV rok, semestr 7 Logo 1 PDF
Studia stacjonarne II stopnia  

 Zoopsychologia z animaloterapią

 
I rok, semestr 2 Logo 1 PDF
Studia stacjonarne I stopnia  

 Zootechnika

 I rok, semestr 1

 Logo 1 PDF

III rok, semestr 5

 Logo 1 PDF

IV rok, semestr 7 Logo 1 PDF
 Studia niestacjonarne I stopnia

 

 Zootechnika

 

I rok, semestr 2 Logo 1 PDF
II rok, semestr 4 Logo 1 PDF
Studia niestacjonarne II stopnia  
I rok, semestr 1 Logo 1 PDF
Studia Doktoranckie  
IV rok  
 Szkoła doktorska
I rok  
II rok  
III rok  
IV rok