INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Zajęcia w roku akademickim 2021/2022

Rozkłady zajęć
Rocznik i kierunek studiów (semestr zimowy)Rozkład zajęć (wersja dostepna cyfrowo)
Studia stacjonarne I stopnia

Zoopsychologia z animaloterapią

 

 I rok, semestr 1

 Logo 1 PDF

II rok, semestr 3

 Logo 1 PDF

 III rok, semestr 5

 Logo 1 PDF

IV rok, semestr 7

Logo 1 PDF

 

Zootechnika

 I rok, semestr 1

 Logo 1 PDF

II rok, semestr 3

 Logo 1 PDF

III rok, semestr 5  Logo 1 PDF
Studia stacjonarne II stopnia

Zootechnika

 

 I rok, semestr 2

 Logo 1 PDF

 Studia niestacjonarne I stopnia

 

 Zootechnika

 

I rok , semestr 1  Logo 1 PDF

III rok, semestr 5

 
 Logo 1 PDF
 Studia niestacjonarne II stopnia  
Zootechnika  
I rok, semestr 2 Logo 1 PDF
Studia III stopnia (doktoranckie)

 

Zootechnika

 

IV rok, semestr 7

 Logo 1 PDF