INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

 

Sylabusy obowiązujące od roku akademickiego 2021/2022

 

Sylabus

Zoopsychologia z animaloterapią – studia I stopnia
semestr 1 
semestr 2 
 semestr 3 
 semestr 4 
 semestr 5 
semestr 6 

semestr 7

Zoopsychologia z animaloterapią – studia II stopnia
semestr 1
semestr 2
semestr 3
Zootechnika – studia I stopnia
semestr 1 
 semestr 2 
semestr 3 
 semestr 4 
 semestr 5 
semestr 6 

semestr 7

Zootechnika – studia II stopnia
semestr 1 
semestr 2 
semestr 3 

 

Sylabusy obowiązujące od roku akademickiego 2020/2021

 

Sylabus

Zoopsychologia z animaloterapią – studia I stopnia

 semestr 1 
semestr 2 
semestr 3 
semestr 4 
semestr 5 
semestr 6 
semestr 7
Zootechnika – studia I stopnia
 semestr 1 
 semestr 2 
 semestr 3 
 semestr 4 
 semestr 5 
semestr 6
semestr 7
Zootechnika – studia II stopnia
semestr 1 
semestr 2 
semestr 3 

Sylabusy obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020

 

Sylabus

Zoopsychologia z animaloterapią – studia I stopnia
 semestr 1 
 semestr 2 
 semestr 3 
 semestr 4 
 semestr 5 
 semestr 6 

semestr 7

Zootechnika – studia I stopnia
 semestr 1 
 semestr 2 
 semestr 3 
 semestr 4 
 semestr 5 
 semestr 6 

semestr 7

Zootechnika – studia II stopnia
semestr 1 
semestr 2 
semestr 3